Formulering i ett testamente

2019-05-25 i Testamente
FRÅGA
Jag och min man gifte oss nyligen för att vi ville säkerställa att den som lever längst får en bättre ekonomisk förutsättning. Eftersom vi båda har barn sedan tidigare kommer vi också att skriva ett testamente för att klargöra vad vi vill, men är medvetna om att barnen har sin laglott. Som om den ene avlider får den efterlevande 50% av de totala tillgångarna, och barnen till den avlidne får dela på de resterande 50%. Min man har sen tidigare en bostadsrätt som han står som ensam ägare till, medan villan vi bor i äger vi gemensamt. Kommer hans barn att ärva den om han avlider, eller blir 50% av den min? Behöver vi skriva något särskilt om den?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och frågor om arv återfinns i ärvdabalken (ÄB).

När en make dör ska en bodelning göras mellan makarna, 9 kap. 1 § ÄktB. Vid en bodelning delas ert giftorättsgods lika mellan er. Med giftorättsgods menas all egendom som inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § ÄktB. Du får således 50% och din make får 50% som blir hans kvarlåtenskap som den egendom som ska ärvas.

Huvudregeln är att barnen (bröstarvingarna) ärver med lika lott enligt 2 kap. 1 § ÄB. Är den avlidna däremot gift ärver den efterlevande maken innan gemensamma barn, enligt 3 kap. 1 § ÄB. Detta gäller dock inte särkullsbarn som har rätt att ärva direkt från sin förälder. Är det så att ni inte skriver ett testamente kommer särkullsbarnet ärva hela kvarlåtenskapen från sin förälder.

Genom att skriva ett testamente kan ni reglera att den andra maken ska ärva allt från resp. make när någon av er dör. Detta innebär att barnen måste jämka testamentet enligt 7 kap. 1 och 3§§ ÄB för att få ut sin laglott överhuvudtaget.

Ett annat alternativ är att testamentera att er önskan är att särkullsbarnen ska avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken, 3 kap. 9 § ÄB. Genom att avstå från sitt arv till förmån för den andra maken innebär att särkullsbarnen har rätt till efterarv när den kvarlevande maken senare dör (precis som det skulle varit för gemensamma barn). Ni kan dock inte själva begära detta utan endast skriva att ni vill det. Det är sedan upp till särkullsbarnen att välja om de vill acceptera er vilja eller om de vill jämka testamentet och få ut sin laglott. Jämkar de har de som sagt rätt till laglotten med en gång och sedan ett efterarv på resterande del.

Ni kan även testamentera att viss specifik egendom ska tillfalla den efterlevande maken och på så sätt reglera att t.ex. bostadsrätten ska ärvas av dig.

Det finns många sätt att reglera frågan på och jag skulle rekommendera er att ta kontakt med en jurist som kan hjälpa er att formulera testamentet åt er. Den kan även hjälpa er om hur ni på bästa sätt kan reglera vad ni vill för att de på bästa sätt ska kunna uppfyllas vid en eventuell bortgång, utan att de får oönskade konsekvenser. Det är viktigt att ett testamente skrivs på korrekt och tydligt sätt så andra personer vet vad ni vill just för att det kan ta lång tid innan testamentet kommer att behöva användas.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Therese Wibrink
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2491)
2020-05-31 Kan mor och dotter skriva ett inbördes testamente?
2020-05-30 När kan ett testamente göras gällande?
2020-05-30 Skriva nytt testamente om man är sjuk?
2020-05-30 Vad gör testamentet giltigt?

Alla besvarade frågor (80615)