Formulering av testamente

Hej.

Vi är ett gift par utan gemensamma barn eller några särkullsbarn. Vi har var sin syster som är gifta och har var sin dotter. Vi vill skriva ett inbördes testamente där det framgår dels att det är våra systrar som ärver oss efter bådas bortgång samt om det är så att någon eller båda våra syskon har avlidit att det är deras respektive döttrar som skall ärva. Är denna text tillräcklig?

Efter bådas bortgång skall kvarlåtenskapen ärvas av och delas mellan våra respektive systrar NN samt NN. Skulle någon eller båda systrarna ha avlidit skall arvet delas mellan det överlevande syskonet och den/de avlidnas dotter/döttrar.

Lawline svarar

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett testamente ska tolkas utifrån testators yttersta vilja. För att det inte ska uppstå tolkningsproblem och oklarheter är det viktigt att testamentet formuleras tydligt.

Jag antar att ni i testamentet anger vem "båda" är (alltså du och din make), men påpekar det ändå just för att klargöra och förtydliga formuleringen. I texten anger ni tydligt att er vilja är att kvarlåtenskapen ska ärvas och delas mellan er respektive syster. En möjlighet för att vara på den säkra sidan i formuleringen är att förtydliga att ni vill att kvarlåtenskapen ska delas "lika", motsvarande 50% vardera mellan respektive syster.

Avseende den sista meningen förstår jag innebörden av den och jag skulle hävda att det går att skriva på det sättet. Ett alternativt tillvägagångssätt vid formuleringen skulle emellertid kunna vara att ni först skriver hur kvarlåtenskapen ska fördelas om en av er respektive syster avlider, alltså att dottern till den avlidna systern NN ska dela kvarlåtenskapen med den överlevande systern NN (som du benämner er respektive syster i frågan). I nästkommande mening kan ni skriva hur kvarlåtenskapen ska fördelas om båda respektive systrar avlider, följaktligen att deras respektive dotter ärver kvarlåtenskapen lika (50% vardera). Tillvägagångssättet kan underlätta förståelsen av texten, istället för att skriva "den/de avlidnas dotter/döttrar" i en och samma mening.

Jag vill även tillägga att min formulering med att arvet ska delas 50% vardera för respektive systers dotter, görs utifrån ditt påstående i frågan om att er respektive syster endast har en dotter vardera. Tänk på att såsom din text är formulerad i frågan, har ni specificerat att arvet ska fördelas mellan respektive systers dotter, om någon av er respektive syster har avlidit. Ett förtydligande är att ange döttrarnas namn och personnummer.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon KalludraRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning