Formkrav på bodelningsavtal?

2019-10-07 i Bodelning
FRÅGA
Gift sedan 21 år . Make alkoholproblem o sjuk sedan ca 6 år. Jag betalar alla kostnader Lån, mat försäkringar etc då han spenderar sin pension på cigaretter och sprit.Maken har 4 barn i 2 kullar jag har inga barn. Relationen med barnen inte så bra. Har nu bestämt mej för skillsmässa maken begärt 6 månader o dem löpt ut nu. Äktenskapsförord finns o testament. Jag har ärvt mina föräldrar, står som enskild egendom. Hur viktigt o hur ska bodelningsavtalet vara formulerat, bevittnas , skickas etc . Behöver jag ta hjälp av jurist?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du har två frågor, (1) hur viktigt är det med ett bodelningsavtal och (2) hur upprättar man ett giltigt bodelningsavtal? Regler om bodelning vid äktenskapsskillnad hittas i 9-13 kap äktenskapsbalken.

Hur viktigt är det med ett giltigt bodelningsavtal?
För att bodelningen ska vara giltig krävs att ett bodelningsavtal har skrivits. Det är viktigt att bodelningsavtal skrivs och bodelningen görs i så nära anslutning till skilsmässan som möjligt eftersom att möjligheten att kräva bodelning annars finns kvar många år framöver. Det finns egentligen ingen lagstadgad tidsgräns gällande hur länge man kan vänta innan man begär bodelning.

Om du och din ex-make inte skriver avtal och gör en bodelning nu kan han alltså komma om flera år och kräva att bodelningen görs. Då kan er ekonomiska situation se annorlunda ut och det kan vara svårt att komma ihåg hur er situation såg ut precis när ni skiljde er.


Formkrav?
Ett giltigt bodelningsavtal ska vara skriftligt och underskrivet av er båda. Det skiljer sig lite gällande registrering om ni vill bodela innan ni skiljt er eller i samband med skilsmässan.

Om bodelning görs medan ni fortfarande är gifta ska bodelningen anmälas till skatteverket för att vara giltigt men själva bodelningsavtalet behöver inte registreras utan blir giltigt vid er underskrift.

Om bodelningen görs i samband med er skilsmässa blir bodelningsavtalet giltigt vid er underskrift och ni kan registrera hos skatteverket om ni vill.

Det behövs inga vittnen.

Gällande innehållet och hur ni ska formulera er i bodelningsavtalet kan jag inte uttala mig då jag inte vet vad ni har för tillgångar och skulder.


Jurist?
Jag skulle rekommendera att ni tar hjälp av en jurist. Det är viktigt att det blir rätt och en jurist kan hjälpa er så att ni inte missar något. Behöver ni hjälp med bodelning och bodelningsavtal så kan ni boka tid hos en av våra jurister. Ni kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll