Formkrav för testamentvittne

a) Får testamentstagarna agera vittnen när testatorn skriver sitt testamente?

b) Vad händer om ena eller båda vittnena avlidit innan testatorn?

c) Räcker det att vittnena ser och vet att det är ett testamente och att testatorn är i sitt sinnes fulla bruk eller måste vittnena skriva under med namn och eventuella kontaktuppgift på baksidan av testamentet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att ett testamente ska vara giltigt krävs det att formkraven är uppfyllda enligt 10 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Det ska upprättats skriftligen. Vidare ska två vittnen samtidigt närvara och skriva under med sina namn, samt vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar, det krävs dock inte att de känner till testamentets innehåll.

a) Får testamentstagarna agera vittnen när testatorn skriver sitt testamente?

Nej, testamenttagare får inte agera vittnen när testatorn skriver sitt testamente. Detta framgår av 10 kap 4 § ÄB. Av paragrafen följer kraven på testamentvittnen och därmed vilka som får skriva på ett testamente. Testators make eller sambo får inte vara vittne och inte heller den som i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller är hans eller hennes syskon. Inte heller får den som berörs av testamentet eller på något annat sätt har intresse i kvarlåtenskapen vara vittne. Skulle en testamenttagare skriva på testamentet så blir det ogiltigt.

b) Vad händer om ena eller båda vittnena avlidit innan testatorn?

Det händer ingenting. Är formkraven uppfyllda och därmed testamentet är upprättat på rätt sätt så spelar det ingen roll om vittnena hinner dö före testatorn. Vid ett testamentets giltighet utgår man från tiden när testamentet är upprättat. Det är inte alls ovanligt att vittnen hinner dö före testator eftersom att ett testamente oftast har upprättats flera år innan testatorn hinner dö.

c) Räcker det att vittnena ser och vet att det är ett testamente och att testatorn är i sitt sinnes fulla bruk eller måste vittnena skriva under med namn och eventuella kontaktuppgift på baksidan av testamentet?

Vittnena ska vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar, testatorn ska vara i sitt sinnesfulla bruk, och vittnena ska underteckna testamentet. Enligt 10 kap 1 § ÄB skall testamente upprättas skriftligen med två vittnen. Beträffande det närmare tillvägagångssättet vid upprättandet föreskrivs i bestämmelsen att testator skall i vittnenas samtidiga närvaro underskriva testamentshandlingen eller vidkännas sin underskrift på denna, att vittnena skall bestyrka handlingen med sina namn samt att de skall äga kännedom om handlingens egenskap av testamente. Det räcker att vittnena är medvetna om och känner till att det är ett testamente som de undertecknar. Det är upp till testatorn att fritt låta vittnena veta innehållet eller inte. Vittnena måste underteckna med sina namn. Det finns egentligen inget mer formkrav än att vittnena ska underteckna med namn. Vill man skriva dit ytterligare information för att öka trovärdigheten är det fullt tillåtet.

Hoppas det var svar på din fråga, undrar du något mer är det bara att höra av sig igen!

Med vänliga hälsningar

Gustav PerssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”