FrågaFAMILJERÄTTBodelning07/05/2018

Formkrav för bodelningsavtal

Jag har hittat följande formulering av bodelning på nätet. Är det tillräckligt vattentät juridiskt? Tack, Maja

Efter förhandlingar är parterna ense om följande bodelning:

xx tilskiftas fastigheten xxx inom xx kommun och innehar därefter 100 % av fastigheten.

xx övertar ensam från nedan datum, fullt ut betalningsansvaret för i fastigheten xxx intecknad gäld.

xx tilskiftas fastigheten xxx inom xx kommun och innehar därefter 100 % av fastigheten. xx tilskiftas även xxx kronor.

xx övertar ensam från nedan datum, fullt ut betalningsansvaret för i fastigheten xxx intecknad gäld.

Parterna är medvetna att respektive bank måste godkänna ändring av gäldenär för i fastigheten åtvilande lån.

Lösöret har sämjedelats.

Var och en behåller sina egna skulder.

Med ovan bodelning är vi överens och nöjda.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett bodelningsavtal ska mellan såväl makar som sambor upprättas skriftligen och undertecknas av de båda (9 kap. 5 § äktenskapsbalken, 9 § sambolagen). I övrigt finns inga särskilda formkrav för att ett bodelningsavtal ska vara juridiskt korrekt, det krävs t.ex. inte några särskilda formuleringar för att det ska gälla. För att underlätta avtalstolkning skulle jag dock rekommendera er att använda enkla formuleringar som innebär att er avsikt kan tydas på ett korrekt sätt. Undvik svårtolkade begrepp.

För att vara på den säkra sidan kan det vara bra att ta till juridisk hjälp. På Lawline kan vi hjälpa till att upprätta ett bodelningsavtal utefter just de tillgångar som ni har. Boka tid med en jurist kan du göra på https://lawline.se/boka.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Rebecca LundmarkRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”