Förmildrande omständigheter vid rattfylla

2017-11-28 i Påföljder
FRÅGA
HejÄr det en förmildrande omständighet när det gäller drograttfylleri om drogen intogs under alkohol påvärkan? (Hasch 4 dagar innan kontroll)Undrar för det är ju förmildrande om man kör ihjäl någon under alkohol påvärkan.Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den som för ett motordrivet fordon efter att ha intagit illegal narkotika i såpass stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet, döms för rattfylleri enligt 4 § lag om straff för vissa trafikbrott. Med detta sagt, utgår jag ifrån du haft spår av narkotiskt ämne i ditt blod vid en trafikkontroll. Detta är i sig tillräckligt för att dömas för rattfylla enligt ovanstående paragraf.

Vad som utgör förmildrande omständigheter vid påföljdsbestämningen av ett brott regleras i 29 kap. 3§ brottsbalken (BrB). Detta är en individuell bedömning som görs av rätten vid varje enskilt tillfälle. Det finns därmed inget rakt svar på din fråga. I paragrafens tredje punkt framgår att en förmildrande omständighet att den tilltalade av "...annan orsak haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande". Denna punkt är den som närmast talar för den situationen du beskriver. Den punkten är dock i första hand utformad för att fånga in psykiska tillstånd som inte är självförvållade. Att vara påverkad av alkohol räknas som ett självförvållat rus.

Det är omöjligt att veta exakt hur utfallet skulle bli i ett sådant fall som du beskriver, men med hänvisning till det jag presenterat hade jag bedömt chanserna som låga för att få alkoholpåverkan till en förmildrande omständighet.

Vänligen,

Samuel Westerlund Rashidi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1614)
2021-11-30 Vilket straff kan jag få för vapenbrott?
2021-11-30 Beräkning av strafftid - villkorlig frigivning, avräkning av häktestid samt särskilda utslussningsåtgärder
2021-11-30 Påföljd vid grov misshandel och grovt övergrepp i rättssak
2021-11-29 Vad händer om man inställer sig för sent?

Alla besvarade frågor (97611)