FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder21/11/2017

Är medverkan och tidigare ostraffad att betrakta som förmildrande omständigheter?

Hej! Jag undrar vad det kan bli för straff för någon som ej är tidigare straffad men blir åtalad för medhjälp till grov misshandel, rån och olaga frihetsberövande? Finns det något förmildrande gällande straff om personen inte varit huvudpersonen i brottet och ej tidigare straffad?

Tackar vänligast för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor som berör brott och straff regleras i huvudsak via brottsbalken (BrB).

Att för mig ge ett bestämt svar på vilken straff som kan följa för någon som är åtalad för medhjälp till de brott du nämner är svårt då jag inte har tillgång till mer information men jag ska redogöra för några generella riktlinjer.

Vad gäller medverkanansvaret är det utformat på sådant sätt att det inte har någon betydelse om en medverkande betraktas som gärningsman eller inte. Varje medverkande bedöms efter det uppsåt eller den oaktsamhet som ligger honom till last (23 kap. 4 § BrB). Straffskalan för ett brott är således densamma för den som betraktas som gärningsman och den som betraktas som medhjälpare. Om någon har blivit tvingad till att medverka till brott eller om denna person enbart medverkat i mindre mån kan dock detta föranleda ett mildare straff. Vid ringa medverkan ska inget straffansvar utdömas (23 kap. 5 § BrB).

De brott du nämner, d.v.s. grov misshandel (3 kap. 6 § BrB), rån (8 kap. 5 § BrB) och olaga frihetsberövande (4 kap. 2 § BrB) är alla typer av allvarliga brottsgärningar som medför möjlighet till fängelsestraff. Olaga frihetsberövande av normalgraden har den strängaste straffskalan och kan medföra fängelse som lägst ett år och som mest 10 år.

Vid bestämmande av straffpåföljden finns det vissa lagstadgade omständigheter som kan verka i förmildrande riktning (29 kap. 3 § BrB). Att den åtalade är tidigare ostraffad är inte en omständighet som särskilt uppräknas som förmildrande men listan är inte uttömmande och denna omständighet kan således komma att påverka bedömningen.

Om personen döms för brottet skulle jag säga att fängelsestraff är en sannolik påföljd men hur länge kan jag inte uttala mig om då det är en fråga som i slutändan får avgöras av domstol efter en bedömning av samtliga omständigheter i fallet.

Jag hoppas dock att detta bidrog till att klargöra läget något

Med vänlig hälsning,

Ellen Widgren AxmarkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo