Förmildrande omständighet att frivilligt betala tillbaka?

2016-03-25 i Påföljder
FRÅGA
Hej,Har förskingrat ca 100 000:- från min förra arbetsplats under ca 3 månaders tid vilken jag djupt ångrar. Hade tillgång till kassan och satte in mindre belopp på mitt eget kort ca 1 gång per vecka. Visste att jag skulle bli påkommen då ekonomiavdelningen naturligtvis kollar av kreditkortsbeloppen, men ändå fortsatte jag. Blev såå lättad när de kom på mig. Jag sa upp mig själv och lovade att betala tillbaka varenda krona. Min arbetsgivare hade gjort en polisanmälan, men lovade att dra tillbaka denna. Skrev på en återbetalningsplan och har följt denna. Nu har jag ändå blivit kallad till polisförhör. Kontaktade min arbetsgivare och de sa att de var ledsna men enligt deras revisor fick de inte dra tillbaka anmälan... Nu undrar jag om det finns någon som helst förmildrande omständigheter i och med att jag frivilligt redan från början betalt tillbaka enligt överenskommelse....
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

När en misstänkt brottslighet ska bedömas av domstolen, ska den bedöma dels din skuld och dels påföljden om din skuld bevisats. Utifrån straffskalan för förskingring ska domstolen bestämma brottets straffvärde, det vill säga vad straffet som utgångspunkt bör landa på med hänsyn till omkringliggande omständigheter. Straffvärdet utgörs av en gärnings skadlighet och farlighet samt gärningsmannens skuld och motiv (29 kap. 1 § brottsbalken). När det gäller straffvärdet ska försvårande och förmildrande omständigheter beaktas (29 kap. 2 och 3 §§). Exempel på försvårande omständigheter är att den tilltalade utnyttjat sin ställning eller missbrukat ett förtroende, eller hade avsikt att förorsaka större skador än vad han eller hon gjorde. Några exempel på förmildrande omständigheter är att den tilltalade till följd av allvarlig psykisk störning haft nedsatt förmåga att bedöma gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt eller att den tilltalade uppenbarligen blev provocerad. I detta skede tycks ingen förmildrande omständighet finnas i ditt fall. Snarare kan det vara en försvårande omständighet att du missbrukat din arbetsposition där du anförtrotts hantering av kassan.

Efter att straffvärdet beräknats, ska en straffmätning göras. Där justeras den tänkta påföljden utifrån brottslingens personliga förhållanden. Enligt de så kallade billighetsskälen, kan påföljden mildras om gärningsmannen exempelvis frivilligt angett sig själv till Polisen, väsentligen underlättat utredningen av brottet eller på grund av det inträffade har förlorat sin anställning (29 kap. 5 §). För att du ska anses ha angett dig frivilligt krävs i regel att du erkänt brottet innan en anmälan gjorts mot dig. Att i efterhand ångra sig eller att du betalar tillbaka skulden föranleder i normalfallet inte en mildare påföljd. Svaret på din fråga blir sålunda att det faktum att du varit villig att betala tillbaka utgör om huvudregel ingen förmildrande omständighet. Domstolen gör en helhetsbedömning av din gärning och av dig som gärningsman. Beroende på hur din situation ser, kan det finnas andra omständigheter som kan leda till en mildare påföljd, men att du förskingrat från arbetsgivaren på arbetsplatsen talar för en strängare bedömning.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1422)
2021-01-15 Hur bestäms straffvärdet för brott?
2021-01-15 Syns ringa stöld i belastningsregistret?
2021-01-15 Vilket straff kan jag få för ringa stöld som 16-åring?
2021-01-14 Påföljder vid snatteri för unga lagöverträdare

Alla besvarade frågor (88084)