Förmånstagarförordnande till annan än make

2016-10-24 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej!Jag är gift. Men på mina försäkringar har jag skrivit förmånstagarförordnande att mina barn ska få försäkringspengarna om jag avlider.Min undran är gäller det så när man är gift?Mvh: Helene Brundin
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om förmånstagarförordnanden i försäkringar regleras i försäkringsavtalslagen.
Enligt försäkringsavtalslagens 1 § i det 14 kapitlet så har försäkringstagaren själv rätt att förfoga över personförsäkring genom förmånstagarförordnande, se här. Detta betyder att du som försäkringstagare har rätt att bestämma över din personförsäkring och alltså då bestämma vem den ska tillfalla.

För att ett förordnande om förmånstagare ska vara giltigt krävs det att försäkringsbolaget fått ett egenskrivet meddelande med din underskrift där det står vem som ska vara förmånstagare enligt 3 § 14 kapitlet försäkringsavtalslagen, se här. Det går även att skriva in förmånstagare i försäkringen men om man skriver något annat i ett undertecknat meddelande så gäller det istället för det som står i försäkringen enligt andra stycket i samma paragraf som ovan.

Således så kan du alltså förordna om att dina barn ska vara förmånstagare även om du är gift så länge du gör det på rätt sätt så att förordnandet är giltigt. Om ett förmånstagarförordnande finns i en försäkring så kommer inte försäkringen att ingå i din kvarlåtenskap när du avlider enligt 7 § 14 kapitlet försäkringsavtalslagen, se här. Din kvarlåtenskap är den egendom som tillfaller dig vid till exempel bodelning och även egendom som är enskild egendom och det är den egendom som ska delas ut i arv efter det att du avlider.

Om förmånstagarförordnande skulle leda till ett oskäligt resultat mot din make när egendom ska delas upp om du avlider först så kan förmånstagarförordnandet jämkas. Om det jämkas kan hela eller del av försäkringen tillfalla din make. För att ett förmånstagarförordnande ska jämkas så kollar man på makens ekonomiska förhållanden samt anledningen för förordnandet. Även detta regleras i 7 § 14 kapitlet försäkringsavtalslagen och denna regel gäller även oskäliga resultat mot barn.

Det som gäller är alltså att du har rätt att göra ett förmånstagarförordnande i en försäkring till dina barn även om du är gift. Om det däremot skulle påverka resultatet din make får ut vid till exempel bodelning, om du avlider först, på ett oskäligt sätt så kan beslut tas om att jämka förordnandet. Detta betyder dock inte att du inte får förordna försäkringen till dina barn. Om inget oskäligt resultat anses uppkomma så kommer försäkringen tillfalla dina barn enligt förmånstagarförordnandet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning

Hanna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3532)
2020-10-26 Vårdnad vid föräldrars bortgång
2020-10-26 Utvecklingen av kvinnans rättsliga ställning
2020-10-25 Får mitt barns förskola neka mig att använda ett smeknamn på mitt barn?
2020-10-25 Vad händer med sambons lån som tagits för utbyggnad om den sambon dör

Alla besvarade frågor (85560)