Förhindra att fadern blir förmyndare över omyndiga barns ärvda pengar

Hej.

Jag är ensamstående och bor med mina 2 döttrar. Den dagen jag går bort vill jag inte att pappan ska bli förmyndare över deras pengar som dom ärver av mig, om barnen fortfarande skulle vara under 18 år. Hur går jag till väga för att förhindra detta? Syftar på pengar från livförsäkring och mina egna besparingar t ex.

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om arv regleras i ärvdabalken, förkortas ÄB, se lagen här. Enligt 2 kap 1 § ÄB är det ens barn (bröstarvingar) som ärver när man går bort, i detta fall som du skriver dina två döttrar.

Om nu någon av dina döttrar skulle vara under 18 år om du går bort, får de inte själva råda över sin egendom enligt 9 kap 1 § föräldrabalken, (FB), se den lagen här. Enligt 13 kap 1 § FB får den omyndiges föräldrar, om dessa är barnets förmyndare, bestämma hur den omyndiges tillgångar ska användas. Detta innebär alltså då att dina döttrars pappa skulle vara förmyndare och bestämma över tillgångarna som tillhör dina döttrar.

För att förhindra detta kan du i ett testamente skriva som villkor att döttrarna själva ska få råda över egendomen de ärver av dig. Dock finns en ovillkorlig rätt för pappan att styra över även sådan villkorad egendom om döttrarna skulle vara under 16 år gamla. Skulle döttrarna istället vara över 16 år finns det då möjlighet för pappan att enligt 9 kap 4 § och 9 kap 3 § 2 st FB ta hand om egendomen genom överförmyndares samtycke om det kan anses erforderligt med hänsyn till döttrarnas uppfostran eller välfärd. (En överförmyndare finns i varje kommun enligt 19 kap 1 § FB och utövar tillsyn över förmyndare). Alltså finns det flera möjligheter för pappan att ha kontroll över den ärvda egendomen trots det att du skrivit ett villkorat testamente.

Ett bättre alternativ kan vara att i testamente villkora egendomen med särskild överförmyndarkontroll. Ett sådant villkor innebär bland annat enligt 16 kap. 11 § FB att den som ombesörjer utbetalningen från dödsboet efter dig för dina omyndiga döttrars räkning ska sätta in medel hos en bank samt lämna uppgift om att medlen inte får tas ut utan överförmyndarens tillstånd. Har pengarna satts in hos en bank enligt 16 kap. 11 § FB med förbehåll om att det skall stå under särskild överförmyndarkontroll får dessa inte tas ut utan överförmyndarens samtycke. Detta framgår av 13 kap 8 § FB. Det måste dock uppmärksammas att det finns en möjlighet att överförmyndaren kan ge pappan samtycke att använda eller på annat sätt förvalta viss del av egendomen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel FrickRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning