Förhållandet mellan särkullbarns och efterlevande makes rätt till arv

Angående särkullebarn ? Min make dog för en tid sedan och jag undrar lite över ekonomin och hur räknar man ut hur stor del makens barn ska ha ? Vi har inga gemensamma barn. Har en stor skuld till en bank /bostadslån/ och inte så mycket tillgångar. Är orolig att jag inte kan få bo kvar pga detta med bodelning, vi har testamente och äktenskapsförord.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras primärt i Ärvdabalken, den hittar du här. Eftersom jag inte vet vad som står i ert äktenskapsförord eller testamente kommer jag utgå från att er egendom är giftorättsgods och besvara din fråga utifrån den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen kan annars frångås genom att ett testamente upprättats.

Inledningsvis sker en bodelning med anledning av dödsfallet, där er egendom delas upp enligt reglerna i Äktenskapsbalken. Den hittar du här. Utgångspunkten för bodelningen finns i 10 kap 1§ som säger att det är ert giftorättsgods som ska delas. Er egendom är som huvudregel giftorättsgods, men här kan bland annat ert äktenskapsförord föreskriva något annat som jag inte känner till. Vilken egendom som är giftorättsgods och vilken som är enskild regleras i kapitel 7 i Äktenskapsbalken.

Det som tillfaller den avlidne vid bodelningen ingår sedan i dennes dödsbo, och det är ur denna summa som arvet hämtas.

När någon avlider ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken, detta stadgas i 3 kap 1§ Ärvdabalken. Däremot stadgar samma bestämmelse att om arvlåtaren efterlämnar bröstarvingar som inte är ett gemensamma barn med den efterlevande maken, alltså särkullbarn, så har dessa rätt att få ut sin arvslott. Enligt 3 kap 2§ ska en hälftendelning ske mellan dig i egenskap av efterlevande make och särkullbarnen. Sammanfattat beräknas den totala kvarlåtenskapen efter din make, hälften tillfaller dig och hälften tillfaller den avlidnes särkullbarn.

Det finns en skyddsreglering för dig som efterlevande make i 3 kap 1§ Ärvdabalken. Du har alltid rätt att ur dödsboet få ut ett så stort värde som tillsammans med vad du fått i bodelningen, eller tillsammans med det som utgör din enskilda egendom, motsvarar 4 gånger det prisbasbelopp som gäller vid tiden för dödsfallet. Aktuellt prisbasbelopp fastslås enligt Socialförsäkringsbalken. Detta gäller så långt medlen i dödsboet täcker denna summa.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Erica LeufstedtRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”