Förhållandet mellan efterlevande make och särkullbarn

Hej.

Vi är gifta, har inga egna barn ihop, men barn från tidigare förhållanden. Ett barn vardera.

Om någon av oss avlider. Säg, att vi har tillgångar ihop ( 2 miljoner ).

Hur mycket ärver särkullebarnet?

Måste särkullebarnet få ut hela sin del på en gång?

Vi är väldigt oroliga, att vi inte ska kunna bo kvar i vårat hus om någon avlider.

Har ni några förslag vad vi ska göra.

Tack

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag ska i det följande förklara vad som kommer att hända i händelse av att en av er avlider. Med anledning av makes död ska en bodelning göras, 9 kap 1 § Äktenskapsbalken. Den efterlevande maken kommer då att få hälften, se 10 kap 3 § Äktenskapsbalken, av det gemsamma giftorättsgodset med full äganderätt, alltså 1 miljon. Den andra miljonen utgör den avlidne makens kvarlåtenskap. I enlighet med 2 kap 1 § Ärvdabalken ska kvarlåtenskapen tillfalla den avlidnes bröstarvingar. Eftersom att det bara finns ett barn kommer det barnet att ärva allting, alltså 1 miljon. I 3 kap 1 § Ärvdabalken stadgas att särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt vid förälderns död.

Trots att särkullbarnet har rätt att få ut sitt arv vid förälderns död kan barnet vänta med att få ut sitt arv, detta framgår av 3 kap 9 § Ärvdabalken. Konsekvensen av detta är att den efterlevande maken erhåller kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt och särkullbarnet får istället ut sitt arv först när även den efterlevande maken avlidit. Att vänta med att få ut sitt arv är dock ett val som särkullbarnet kan välja att göra, det finns alltså inget tvång till detta.

Vad ni skulle kunna göra är att upprätta ett testamente till förmån för varandra. Gör ni detta måste ni komma ihåg att särkullbarnet alltid har rätt till sin laglott, 7 kap 1 § Ärvdabalken. Laglotten utgör hälften av vad barnet annars skulle ha fått, utifrån givna omständigheter blir det 500 000 i detta fall. Ett sätt att säkerställa efterlevande makes rätt kan vara att skriva något i stil med att särkullbarnet får ut hela sin arvslott vid den efterlevande makens död, men väljer särkullbarnet att få ut sitt arv direkt har denne enbart rätt till sin laglott och resten ska tillfalla den efterlevande maken. Det rör sig snarast om att uttrycka en önskan i testamentet. Det finns nämligen ingen möjlighet att tvinga särkullbarnet till att vänta med att få ut sitt arv. Arvet kan däremot begränsas till att avse endast laglotten. Behöver ni hjälp med att upprätta ett testamente kan Lawline hjälpa er med detta.

Äktenskapsbalken hittar du här

Ärvdabalken hittar du här

Hoppas att detta svarade på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågor


Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”