Förflytta ansvar från vägsamfällighet till fastighetsägare?

2021-08-28 i Föreningar
FRÅGA
Hej Kan en vägsamfällighet flytta ansvaret för snöröjning eller vinterväghållning till enskilda fastighetsägare? I samfällighetens stadgar står det om styrelsens förvaltning att : "Styrelsen ska förvalta samfälligheten(erna) och föreningens tillgångar. "I anläggningsbeslutet för vägen står att "Vägen ska hållas farbar för trafik med motorfordon under barmarksperioden och underhållas på sådant sätt att nödvändiga transporter kan genomföras rationellt och trafiksäkerheten inte äventyras. Dessutom ska vinterväghållning ske i den omfattning som delägarna i anläggningssamfälligheten beslutar om."Samtliga har plogats under vintertid under tidigare år, men vissa vägdelar är branta och har då spciella behov av vinterunderhåll. Kan dessa speciella förhållanden (t.ex om tillfrågad entreprenör vägrar att utföra vinterväghållning) göra det möjligt för samfälligheten att flytta ansvaret, för vinterväghållning, till de enskilda fastighetsägare som är boende på änden av vägen efter de branta backarna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Den lag som styr förvaltningen av samfälligheter är lagen om samfälligheter (vilken jag härefter kallar SamfL).

Förflytta ansvar

En samfällighetsförenings ansvarsområden styrs av föreningens stadgar och det tillhörande anläggningsbeslutet. Så som stadgarna är formulerade i dagsläget innefattar detta samtliga tillgångar som tillhör samfälligheten. Anläggningsbeslutet lämnar dock öppet för delägarna att fatta beslut som avviker från det kollektiva ansvaret vad gäller vinterunderhåll.

Av din fråga drar jag slutsatsen att vägsamfälligheten styrs genom en förening. Eftersom föreningens stadgar anger att samtliga delar av vägen ska underhållas av föreningen krävs det att stadgarna justeras så att de exkluderar ansvar över de specifika delarna. Vid omröstning i en fråga om ändring av föreningens stadgar har varje röstberättigad medlem, oavsett om han eller hon äger en eller flera delägarfastigheter, en röst. Ett beslut om ändring av stadgarna är giltigt om minst två tredjedelar av de röstande har röstat för det, om inte annat har bestämts i stadgarna (52 § SamfL).

Sammanfattning

Det är möjligt att förflytta ansvar för underhåll av specifika delar av vägen till enskilda fastighetsägare. Eftersom stadgarna i dagsläget ger föreningen ett heltäckande ansvar över vägen krävs det dock att stadgarna justeras. Detta kan åstadkommas genom att minst två tredjedelar av de röstande röstar för det.

Du har valt 30 minuters uppföljande rådgivning per telefon. Jag kommer därför ringa dig söndag (29/8) klockan 11.00. Om tiden inte passar är du välkommen att maila mig på Julia-saga.herhold@lawline.se så bestämmer vi en annan tid.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (535)
2021-09-29 Ofullständig fråga
2021-09-27 Hur får en idrottsförening behörighet att ge mig böter?
2021-09-21 Får man i en bostadsrätt ta ut retroaktiv hyra utan att först meddela de boende (samtliga)
2021-09-14 Kan en ideell förening stänga ute personer från deras lokaler?

Alla besvarade frågor (96576)