Förfalskande av namnteckning

2015-12-31 i Påföljder
FRÅGA
Mitt ex förfalskade min namnteckning på vart våran gemensamma dotter är skriven, han gjorde en flyttanmälan på henne hem till sig. Jag ska ju såklart polisanmäla honom men undrar nu vad detta kan ge för följder?
SVAR

Hej, tack för din fråga.

I brottsbalkens 14:e kapitel behandlas de olika förfalskningsbrotten. Enligt 14:1 ska den som framställer en falsk urkund som medför fara i bevishänseende dömas till fängelse i högst två år för urkundsförfalskning. Detsamma gäller även om en äkta urkund på något sätt obehörigen ändras.

Är brottet ringa blir rubriceringen istället förvanskning av urkund. Straffskalan sträcker sig mellan böter och fängelse i högst sex månader. För att avgöra huruvida brottet är ringa beaktas om urkunden är av mindre vikt eller om gärningen begåtts för att hjälpa någon till sin rätt.

Är brottet grovt döms gärningspersonen för grov urkundsförfalskning till fängelse i mellan sex månader och sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt eller ej är det av betydelse om förfalskningen avsett en myndighets arkivhandling av vikt eller en urkund som är särskilt betydelsefull i den allmänna omsättningen eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art.

För att en handling ska anses vara en urkund ställs enligt samma paragraf vissa krav. Det kan vara en handling som upprättats till bevis eller annars är av betydelse som bevis och som har en utställarangivelse och originalkaraktär. Det kan vara en elektronisk handling som upprättats till bevis eller annars är av betydelse som bevis och som har en utställarangivelse som kan kontrolleras på ett tillförlitligt sett. Slutligen kan en urkund även vara ett märke som ställs ut till bevis om en persons identitet eller om en viss rättighet eller prestation och som har originalkaraktär.

Vincent Edberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1341)
2020-10-21 Finns det möjlighet att få avtjäna mitt straff med fotboja?
2020-10-21 Vilka överväganden gör domstolen vid påföljdsval i brottmål?
2020-10-20 Inte råd att betala strafföreläggandet
2020-10-20 När får man ansöka om att få livstidsstraff omvandlat till tidsbestämt straff?

Alla besvarade frågor (85217)