FrågaASSOCIATIONSRÄTTFöreningar 22/12/2019

Företag medlem i ideell förening?

Kan ett företag eller organisation vara medlem i en ideell förening?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Typiskt sett brukar företag eller organisationer inte vara medlemmar i ideella föreningar, men detta regleras i Föreningens egna stadgar. Det finns ingen särskild civilrättslig lagstiftning som reglerar ideella föreningar, därför är stadgarna ett viktigt styrdokument för den ideella föreningen, och allt är egentligen ganska fritt eftersom föreningen skriver sina egna stadgar.

En ideell förening har antingen ett ideellt ändamål eller så bedriver den en slags ideell verksamhet.

Ett ideellt ändamål föreligger om syftet inte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Om föreningen bedriver ekonomisk verksamhet behöver överskottet användas för att finansiera föreningens verksamhet.

En förening kan vara ideell trots att den har ett syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Föreningen får då inte bedriva ekonomisk verksamhet för att uppnå ändamålet. Ett exempel på en sådan förening är en fackförening.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Amanda AlwallRådgivare