Föreningstämma, inval i styrelse

Hej

Jag är medlem i en bostadsrättsförening. Varje år är det en föreningsstämma i bostadsrättsföreningen där alla medlemmar blir kallade. På agendan finns val av personer till styrelsen.

1. Har valberedningen några juridiska möjligheter att välja in personer i styrelsen som inte är närvarande på föreningsstämman?

2. Kan en medlem bli invald i styrelsen mot medlemmens vilja, t.ex. genom att medlemmen inte är på plats på föreningsstämman och kan föra sin talan?

3. Om det vid val av ordförande till styrelsen inte finns någon kandidat som vill ställa upp; finns det möjlighet för en styrelse att fungera utan en ordförande?

Lawline svarar

Hej, tack för att du söker dig till Lawline med din fråga!

Det som först kan konstateras är att en bostadsrättsförening är att likställas med ekonomisk förening, därmed blir lagen om ekonomiska föreningar tillämplig.

1. Det finns ingen lagregel som förbjuder att icke närvarande medlem väljs in i styrelse. Däremot kan man ha vissa synpunkter ifall det skulle ske, det går ju inte att ställa frågor till medlemmen och bedöma dennes kompetens så det betraktas nog som olämpligt men som sagt inte förbjudet.

2. Du kan aldrig tvings sitta i styrelsen, är det så att en person skulle bli nominerad i efterhand så kan du självklart tacka nej till platsen. Är det så att du blivit nominerad i själva valberedningsförslaget så bör du i vart fall skriva till valberedningsgruppen och meddela att du inte har möjlighet att sitta i styrelsen.

3. I en ekonomisk förening ska det finnas en ordförande, se 6 kap 8 § (här). Med andra ord är det ett lagstadgat krav på att ekonomiska föreningar ska ha en ordförande i styrelsen. Det finns därmed ingen möjlighet för förening att fungera utan en ordförande.

Jag hoppas du fick svar på alla din frågor!

Med vänliga hälsningar

Fredrik AsplénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000