Föreningsstämma

2021-06-15 i Föreningar
FRÅGA
Hej,Bor i en Samfällighet. Föreningen ska ha årsstämma.Valberedningen har fått fram bara en kandidat till ordförande posten. Kan jag rösta nej på årsstämman ang förslaget utan att föreslå en annan.?Kan jag ge en fullmakt till en annan boende för att göra detta åt mig?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 6 kap. 3 § lag om ekonomiska föreningar stadgas att varje medlem har en röst som får utövas vid stämman, såvida inga andra villkor uppställs i stadgarna. Det betyder helt enkelt att du kan rösta på årsstämman i enlighet med din beskrivning under förutsättningen att det inte uppställs något hinder mot det i stadgarna. Det är således rimligare att utgå från innehållet i stadgarna för att fastställa hur din rösträtt får utövas.

Som medlem som inte personligen ska närvara vid föreningsstämman får du utöva din rösträtt genom ett ombud. Även rätten att anlita ombud får begränsas i stadgarna, men en medlem har alltid rätt att anlita en annan medlem som ombud, 6 kap. 4 § lag om ekonomiska föreningar. Med andra ord får en annan boende rösta åt dig om han eller hon också är medlem i föreningen.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku Chiu
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?