Före detta makes rätt till sådant som köptes in efter brytdagen

2019-09-22 i Bodelning
FRÅGA
Hej, när min man och separerade,inom de 6 månader prövningen innan skillsmässa köpte han ett hus. Detta hände 1990. Har jag legal rätt till hälften om han säljer det? Jag kommer ihåg att han gav mig några papper att skriva under utan att jag visste vad det var, jag kunde knappt svenska då.Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Din fråga rör skilsmässa och regler om det finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Om båda makarna är överens om att skiljas och båda begär det, eller har barn under 16 år som stadigvarande bor hos dem, ska skilsmässan föregås av en betänketid enligt 5:1 ÄktB. Betänketiden inleds när makarna gemensamt ger in sin skilsmässoansökan till tingsrätten enligt 5:3 ÄktB. Den dagen, som brukar kallas för brytdagen, är också utgångspunkten för bodelningen som enligt 9:1 ÄktB måste göras i samband med skilsmässa. Enligt 9:2 ÄktB ska bodelning göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Det är därmed de tillgångar och skulder som makarna hade på brytdagen som ska ingå i bodelningen. Sådant som köps in efter brytdagen hålls utanför bodelningen. Du har därför inte rätt till hälften av huset om din före detta make skulle sälja det.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej, det var under betänke tiden han köpte huset så före brytdagen. Det betyder att jag har rött till hälften om han söljer den? Med vänlig hälsning, Monica
2019-09-22 11:58
Hallå14 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-23 12:09
Hej Monica! Brytdagen är alltid den dag då ansökan om skilsmässa lämnas in till tingsrätten. Den infaller alltså innan betänketiden inleds. Du har därför inte rätt till hälften om din före detta make skulle sälja huset. Med vänliga hälsningar, Lovisa Lundgren
2019-09-24 19:23
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2326)
2019-10-18 Har huset förvärvats för sambornas gemensamma användning?
2019-10-14 Vad kan makar göra för att undanta viss egendom från bodelning?
2019-10-13 Enskild egendom ska inte ingå i en bodelning
2019-10-12 Kan man göra en bodelning när det har gått ett år sedan skilsmässan?

Alla besvarade frågor (73774)