Före detta makes rätt till sådant som köptes in efter brytdagen

2019-09-22 i Bodelning
FRÅGA
Hej, när min man och separerade,inom de 6 månader prövningen innan skillsmässa köpte han ett hus. Detta hände 1990. Har jag legal rätt till hälften om han säljer det? Jag kommer ihåg att han gav mig några papper att skriva under utan att jag visste vad det var, jag kunde knappt svenska då.Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Din fråga rör skilsmässa och regler om det finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Om båda makarna är överens om att skiljas och båda begär det, eller har barn under 16 år som stadigvarande bor hos dem, ska skilsmässan föregås av en betänketid enligt 5:1 ÄktB. Betänketiden inleds när makarna gemensamt ger in sin skilsmässoansökan till tingsrätten enligt 5:3 ÄktB. Den dagen, som brukar kallas för brytdagen, är också utgångspunkten för bodelningen som enligt 9:1 ÄktB måste göras i samband med skilsmässa. Enligt 9:2 ÄktB ska bodelning göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Det är därmed de tillgångar och skulder som makarna hade på brytdagen som ska ingå i bodelningen. Sådant som köps in efter brytdagen hålls utanför bodelningen. Du har därför inte rätt till hälften av huset om din före detta make skulle sälja det.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll