Fordran på medlemsinsatsen i ekonomisk föreningen vid utträde?

2017-11-22 i Föreningar
FRÅGA
Hej! Vi är en ekonomisk förening för att driva ett fibernät. Alla har betalat en insats i föreningen dvs är delägare i fibernätet. Om någon vill gå ur föreningen vad gäller då? Föreningen har odagsläget inga tillgångar, utan ett lån för att finansiera byggandet av nätet och tills man hat fått bidrag från Jordbruksverket. När jag läser lagen tolkar jag, SFS nr 1987:667 kapitel 4, som att man gör en värdering vid datumet för utträdet och det ör underlaget för värdet av insatsen. Min följdfråga ( om mon tolkning stämmer) blir kan man få ur föreningen med en skuld? Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Utträde ur föreningen

Huvudregeln i 4 kap 1 § lag (1987:667) om ekonomiska föreningar är att en medlem som utträder har rätt att få tillbaka sin insats med undantag för om återbetalningen har begränsats i stadgorna. Enda tillfället då stadgorna inte kan hindra tillämpning av huvudregeln är när ändring av stadgorna har skett utan medlemmens godkännande, 7 kap 48 §, samt när en fusion har gjorts som heller inte har blivit godkänd av medlem, 12 kap 20 §, de två senare är inte relevanta i ditt fall.

Fordran på föreningen vid utträde

Medlemsinsatser anses som riskkapital och har därför ingen prioritering vid t.ex. en konkurs. Om du som medlem utträder ur föreningen, får ut dina medlemsinsatser men föreningen sätts i konkurs inom ett år, föreligger det en skyldighet för dig att betala tillbaka din medlemsinsatser så att föreningen kan återbetala sina skulder (4 kap 2 §). Är inte insatserna intakta i föreningen så får en avgående medlem inte ut sin insats eftersom den anses vara riskkapital och således kan (om inte era stadgor säger annorlunda) en utgående medlem inte kräva fordran på föreningen. I ert fall finns det inte tillgångar så därför kommer ett utträde betyda att medlemsinsatsen går förlorad.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (542)
2021-11-28 Styrelsens lydnadsplikt i samfällighetsföreningar
2021-11-22 Finns ett personligt betalningsansvar för ideella föreningar?
2021-11-12 Mötesordförande på årsmötet och stadgarna i ideell förening
2021-11-10 Rösta om ansvarsfrihet

Alla besvarade frågor (97358)