Fordran på medlemsinsatsen i ekonomisk föreningen vid utträde?

Hej! Vi är en ekonomisk förening för att driva ett fibernät. Alla har betalat en insats i föreningen dvs är delägare i fibernätet. Om någon vill gå ur föreningen vad gäller då? Föreningen har odagsläget inga tillgångar, utan ett lån för att finansiera byggandet av nätet och tills man hat fått bidrag från Jordbruksverket. När jag läser lagen tolkar jag, SFS nr 1987:667 kapitel 4, som att man gör en värdering vid datumet för utträdet och det ör underlaget för värdet av insatsen. Min följdfråga ( om mon tolkning stämmer) blir kan man få ur föreningen med en skuld?

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Utträde ur föreningen

Huvudregeln i 4 kap 1 § lag (1987:667) om ekonomiska föreningar är att en medlem som utträder har rätt att få tillbaka sin insats med undantag för om återbetalningen har begränsats i stadgorna. Enda tillfället då stadgorna inte kan hindra tillämpning av huvudregeln är när ändring av stadgorna har skett utan medlemmens godkännande, 7 kap 48 §, samt när en fusion har gjorts som heller inte har blivit godkänd av medlem, 12 kap 20 §, de två senare är inte relevanta i ditt fall.

Fordran på föreningen vid utträde

Medlemsinsatser anses som riskkapital och har därför ingen prioritering vid t.ex. en konkurs. Om du som medlem utträder ur föreningen, får ut dina medlemsinsatser men föreningen sätts i konkurs inom ett år, föreligger det en skyldighet för dig att betala tillbaka din medlemsinsatser så att föreningen kan återbetala sina skulder (4 kap 2 §). Är inte insatserna intakta i föreningen så får en avgående medlem inte ut sin insats eftersom den anses vara riskkapital och således kan (om inte era stadgor säger annorlunda) en utgående medlem inte kräva fordran på föreningen. I ert fall finns det inte tillgångar så därför kommer ett utträde betyda att medlemsinsatsen går förlorad.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia WigströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000