FrågaFAMILJERÄTTBodelning18/01/2018

Fördelning av samboegendom

https://lagen.nu/2003:376Hej,

Jag skall separera med min sambo.

Vi bor i en bostadsrätt som vi äger tillsammans.

När vi köpte den betalade jag hela insatsen av mina egna pengar.

Inget avtal skrevs om detta.

Jag ska bo kvar i lägenheten och min sabo skall flytta.

Hur gör vi rent juridiskt och ekonomiskt ?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att utgå från huvudregler, kring när samboförhållande upphör, som återfinns i sambolagen (SamboL), här.

Bodelning mellan sambor genomförs om någon av dem begär det

När ett samboförhållande upphör (på något annat sätt än genom att samborna gifter sig med varandra) ska sambornas gemensamma bostad och bohag (så kallad samboegendom, se 3 § SamboL) fördelas mellan dem genom bodelning om någon av samborna begär det. Detta enligt 8 § SamboL. En bodelning måste alltså inte ske när ett samboförhållande upphör, om det inte begärs av en av samborna.

Vill ni däremot göra en bodelning finns det regler som styr detta men även de är dispositiva, vilket innebär att ni egentligen väljer själva hur ni går tillväga när ni delar upp er egendom. Jag ska ändå redogöra för reglerna och hur de ser ut så att du vet vad som gäller enligt lagen.

Sambornas samboegendom ska fördelas lika

Enligt 8 § SamboL är det som sagt sambornas samboegendom som ska fördelas mellan dem vid en begärd bodelning. Man utgår från egendomsförhållandena så som de såg ut den dag då samboförhållandet upphörde, den egendom som samborna hade då ska alltså ingå ingå i bodelningen. Samboegendom är, enligt 3 § SamboL, sambornas gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning. T.ex. bostadsrätten som jag förstår att ni köpte för att bo i tillsammans. Att du betalade insatsen gör ingen skillnad för huruvida bostaden utgör samboegendom eller inte.

Vad som anses utgöra sambors gemensamma bostad och bohag hittar du i 3–7 §§ SamboL.

En bodelning går i princip till så att man delar lika på samboegendomen (med avdrag för skulder man hade vid upphörandet av samboförhållandet). Man kan tänka sig varje sambos egendom (som ingår i samboegendomen) i var sin hög. Från värdet på sin "hög" får man räkna av så mycket att det täcker de skulder man hade när förhållandet upphörde. När skulderna är avräknade lägger man ihop värdet av de båda högarna och delar lika. Lagstöd för detta finns i 12–14 §§ SamboL.

Den ena sambon får kompensera den andra med egendom eller pengar

Till det värdet som framkommer efter likadelningen får sedan varje sambo räkna på det avdrag de gjorde för sina skulder. De andelar som då kommer fram har varje sambo rätt till i bodelningen. Hur man väljer att dela upp egendom så att varje sambo får täckning för sin andel + eventuella skulder avgör man själv. Den som ska kompensera den andra sambon har rätt att göra det med pengar istället för egendom enligt 17 § SamboL om hen vill.

Avslutningsvis

Eftersom jag inte vet hur era egendomsförhållanden ser ut är det svårt att svara på hur er egendom ska fördelas mellan er och hur ni ska göra rent ekonomiskt. Men om ni delar upp värdet på er samboegendom mellan er och du får bostadsrätten på din lott efter bodelningen misstänker jag att du kommer att få kompensera din sambo för halva värdet på bostaden. Dock beror detta som sagt på hur övriga egendomsförhållanden ser ut och hur mycket samboegendom var och en av er äger.

Om ni inte kan enas om bodelningen kan en sambo vända sig till tingsrätten med begäran om att en bodelningsförrättare ska förordnas, enligt 26 § SamboL (med hänvisning till 17:1 ÄktB).

Jag hoppas att du känner att du fått lite vägledning i och med mitt svar. Skulle du vilja ha vidare hjälp kan du boka tid hos en av våra jurister direkt på http://lawline.se/boka.

Vänliga hälsningar

Maja Stolt RosellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”