Fördelning av resekostnader vid umgänge

2017-09-24 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
HejJag undrar vem som ska stå för kostnad/tid för transport att lämna barn mellan boende och umgängesföräldern?Umgängesföräldern har valt att flytta ifrån kommunen och bor ca 9,7 mil ifrån boende idag. Boendeföräldern har varken tid eller ork samt att det är en kostnadsfråga att lämna var 10: e dag till umgängesföräldern. Är det min skyldighet som boendeförälder att behöva göra detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då frågan rör förhållande mellan barn och föräldrar finns bestämmelser om detta i Föräldrabalken (FB).

Det primära ansvaret för kostnader för resor för barnet till umgängesföräldern ligger på umgängesföräldern. Dock ska den förälder som barnet bor hos ta del i kostnaderna så långt som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter ( 6 kap 15 b § FB).

En förälder som inte har förmåga att ta del av kostnaderna är inte skyldig att göra det. Vidare ska inte bara ekonomiska förutsättningar beaktas utan, som ovan nämnt, även andra omständigheter. Ett exempel på en sådan omständighet är om en av föräldrarna har valt att flytta långt bort utan godtagbar anledning.

Hur resorna praktiskt ska gå till lämnas till föräldrarna att bestämma men det anges att föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att se till att barnets behov av umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses ( 6 kap 15 § FB).

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Mvh

Lisa Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3676)
2021-11-30 Vem bestämmer hur umgänge ska ske, och hur ser man till att det går rätt till?
2021-11-30 Åtgärder att genomföra om delägare till fastighet inte kommer överens
2021-11-25 Jäv angående bouppteckningsförättare
2021-11-25 Är min samboendes enskilda egendom fortfarande enskild om vi säljer huset

Alla besvarade frågor (97623)