FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt24/09/2017

Fördelning av resekostnader vid umgänge

Hej

Jag undrar vem som ska stå för kostnad/tid för transport att lämna barn mellan boende och umgängesföräldern?

Umgängesföräldern har valt att flytta ifrån kommunen och bor ca 9,7 mil ifrån boende idag. Boendeföräldern har varken tid eller ork samt att det är en kostnadsfråga att lämna var 10: e dag till umgängesföräldern. Är det min skyldighet som boendeförälder att behöva göra detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då frågan rör förhållande mellan barn och föräldrar finns bestämmelser om detta i Föräldrabalken (FB).

Det primära ansvaret för kostnader för resor för barnet till umgängesföräldern ligger på umgängesföräldern. Dock ska den förälder som barnet bor hos ta del i kostnaderna så långt som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter ( 6 kap 15 b § FB).

En förälder som inte har förmåga att ta del av kostnaderna är inte skyldig att göra det. Vidare ska inte bara ekonomiska förutsättningar beaktas utan, som ovan nämnt, även andra omständigheter. Ett exempel på en sådan omständighet är om en av föräldrarna har valt att flytta långt bort utan godtagbar anledning.

Hur resorna praktiskt ska gå till lämnas till föräldrarna att bestämma men det anges att föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att se till att barnets behov av umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses ( 6 kap 15 § FB).

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Mvh

Lisa AnderssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000