Fördelning av resekostnader vid barns umgänge med förälder

2017-01-04 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Mitt ex har flyttat ca 40 mil norrut och vill att jag betalar resekostnader för när hon åker ner och träffar vår son som står skriven och bor hos mig (dock delad vårdnad). Hon tar tåget ner ca varannan helg för att träffa honom. Hon studerar själv men har nyligen gift sig, och han har vad jag tror, god inkomst. Jag får underhållsbidrag för att vår son bor hos mig (förutom varannan helg), skall dessa pengar bekosta hennes resor eller vad anses som skälig summa? Hon menar på 50/50, jag menar att det är hennes ansvar att bekosta mestadels eftersom hon valde att flytta för studier när sonen var ca 1,5 år. Jag själv är medelinkomsttagare. Finns det någon praxis då vi inte är överens?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hur kostnaderna för resor ska fördelas när ett barn ska träffa den förälder han/hon inte bor tillsammans med finns reglerat i 6 kap. 15b § föräldrabalken. Där står det att om barnet bara bor med den ena föräldern, ska den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som uppkommer på grund av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Fördelningen ska göras efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter.

Huvudansvaret för resekostnaderna ligger hos den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Ditt ex har alltså huvudansvaret för de kostnader som hon har för att träffa er son. Ditt ansvar är att bidra till kostnaderna efter vad som är skäligt med hänsyn till din ekonomiska förmåga, vilket till exempel innebär att om du helt skulle sakna förmåga att bidra till resekostnaderna hade du inte varit skyldig att göra detta.

Ett sätt att räkna ut hur resekostnaderna ska fördelas är att först beräkna varje förälders nettoinkomst efter skatt. Härifrån dras förbehållsbelopp för förälderns egen försörjning samt för underhåll åt barn och eventuell make/sambo. De belopp som återstår av varje förälders inkomst motsvarar den förälderns överskott. Resekostnaderna fördelas därefter proportionellt mellan föräldrarna efter överskottens storlek. Enligt denna uträkning skulle ni betala 50/50 ifall du och ditt ex har lika stora överskottsbelopp.

Eftersom även övriga omständigheter ska beaktas, enligt lagen, så kan det vara svårt att få ett rättvisande resultat av fördelningen genom enbart en matematisk uträkning. Att föräldern flyttar långt från den förälder som barnet bor hos är en sådan omständighet som kan beaktas på så sätt att boendeföräldern får minskat kostnadsansvar. Detta gäller dock endast om den andra föräldern flyttar utan godtagbar anledning. I ett rättsfall från hovrätten (RH 2000:16) ansåg hovrätten att en mamma som flyttade långt på grund av sina studiemöjligheter hade godtagbara skäl att flytta, och därför behövde hon endast ansvara för en liten del av resekostnaderna. Mamman i rättsfallet hade även låg ekonomisk förmåga att bidra till kostnaderna vilket också påverkade domstolens bedömning.

Om ni inte kan komma överens om fördelningen av resekostnaderna kan ni ta hjälp av socialnämnden eller yrka ett domstolsbeslut om resekostnaderna hos tingsrätten.


Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Caroline Orava
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3650)
2021-09-18 Samtycke krävs om make vill sälja sommarstuga
2021-09-11 Inneboende eller sambo
2021-08-31 Avsäga släktskap
2021-08-30 Om sambo ej vill lämna fastigheten

Alla besvarade frågor (95763)