Fördelning av makars egendom

2015-02-05 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
hejjag var gift inom kort tid, ungerfär 2 år sen kommer skilmässa.vi måste göra en bodelning med en bodelningförättare.jag har inget ekonomi att betala avgift for den bodelninf förättare och jag är under social bidrag.vad ska jag få om vi kommer att dela saker eftersom vi var gifta inom kort tid?kan jag ängra mig och han behålla allt darför att jag har inget inkomst att betala avgift den bodelningförättare.vad sager svenska lag?tack för hjäpen.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Ett äktenskap upplöses genom ena makens död eller genom skilsmässa (1 kap. 5 § äktenskapsbalken). Efter upplösningen ska en makarnas egendom fördelas genom bodelning. En bodelning behöver dock inte genomföras om makarna endast har enskild egendom och ingen av makarna begär att få överta bostaden eller bohaget från den andra maken (9 kap. 1 §). I bodelningen ska, som huvudregel, allt som makarna äger ingå.

Egendomen som makarna äger är giftorättsgods om inte egendomen gjorts till enskild genom exempelvis gåva eller äktenskapsförord med föreskriften att egendomen ska förbli enskild (7 kap. 1 och 2 §§). Enskild egendom eller egendom för uteslutande personligt bruk ska ej ingå i bodelningen, om ni inte kommit överens om annat (10 kap. 2 och 4 §§). Egendom för personligt bruk är exempelvis kläder, smycken och glasögon. Dock så får ett undantagande av personlig egendom endast ske i skälig omfattning, för att de andra maken inte ska missgynnas orimligt mycket. Innan fördelningen av egendomen sker, ska makarnas skulder avräknas från vardera makens egendom. Därefter ska giftorättsgodset läggas samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 §).

Alltså, om ingen enskild egendom finns och har personlig egendom i skälig omfattning undantagits, ska allt annat ingå i bodelningen och delas lika mellan er. Om en likadelning är oskälig kan jämkning ske (12 kap. 1 §). Vid bedömningen av oskäligheten, tas hänsyn till om äktenskapet varit kortvarigt och om ena maken har ansenligt mer tillgångar än den andra maken. Vid en bodelning måste ni inte ha en bodelningsförrättare om ni inte vill eller inte kan betala för den. Bodelningsförrättare bör dock förordnas om ni inte är överens (17 kap. 1 §).

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (925)
2020-07-10 Vad händer med min egendom om jag skiljer mig?
2020-07-08 Hur gör man för att få tag på en dom om äktenskapsskillnad?
2020-07-07 När har en skilsmässa utan betänketid gått igenom?
2020-07-02 Vem får bo kvar i huset vid en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (81805)