Fördelning av kvarlåtenskap mellan son och dotter

2016-07-17 i Laglott
FRÅGA
Har överlåtit min fastighet som gåva till min son. I gåvobrevet står att gåvan inte skall utgöra förskott på arv. Har en dotter som enligt mitt testamente skall få sin arvslott ( 25% )genom försäljning av mitt lösöre och andra tillgångar. Min son har sedan 2001 hjälpt mig i min vardag och i princip skött underhållet av fastigheten utan ersättning. Min dotter har inte besökt mig de senaste 4 åren och aldrig varit delaktig i tillsyn eller skötsel av hus och trädgård. Hur skall jag undvika att min dotter kräver del i värdet av fastigheten vid mitt frånfälle
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvslotten är det som enligt lag tillfaller bröstarvinge enligt 7 kap 1§ Ärvdabalken (ÄB), alltså att varje barn ska få lika stor del av kvarlåtenskapen enligt 2 kap 1§ ÄB. Ett testamente kan dock fördela kvarlåtenskapen annorlunda. Att observera är att bröstarvingar alltid har rätt till sin laglott vilket är hälften av arvslotten enligt 7 kap 1§ ÄB, laglotten kan alltså inte inskränkas genom testamente. Om du vill att din son ska erhålla din kvarlåtenskap bör du i testamentet skriva att din dotter ska erhålla sin laglott och att din son ska erhålla resterande del av kvarlåtenskapen. Då det står i gåvobrevet att fastigheten inte ska ses så som förskott på arv ska fastigheten bortses från vid fördelningen av kvarlåtenskapen enligt 6 kap 1§ ÄB. Din dotter kan alltså därmed inte kräva del i värdet av fastigheten. I 7 kap 4§ ÄB stadgas situationer som är att likställa med testamente och då gåvomottagaren kan bli återbäringsskyldig, ex. då arvlåtaren ger bort egendom på sin dödsbädd eller ger bort egendom som arvlåtaren kan tänkas ha nytta av fram till sin död. Det sistnämnda skulle kunna vara aktuellt om du exempelvis bor kvar i fastigheten. Om så är fallet ska värdet av fastigheten avräknas på sin sons arvslott vid din bortgång om din dotter väcker talan inom ett år från boupptäckningens avslutande. Det spelar här alltså ingen roll om det i gåvobrevet är föreskrivet att gåvan inte är att se som förskott på arv. Bestämmelsen syftar till att förhindra att arvlåtare undgår laglottsreglerna.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!
Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (805)
2021-01-18 När kan en bröstarvinge begära sin laglott vid ett testamentsförordnande?
2021-01-17 Testamente mellan sambor
2020-12-31 Fördela egendom genom testamente och bröstarvinges rätt till laglott
2020-12-31 En bröstarvinges möjlighet att få ut sitt arv i förtid

Alla besvarade frågor (88183)