Fördelning av kvarlåtenskap

Hej! Om en person avlider i ett gift par, där den avlidne har två särkullbarn. Testamente finns där Makan ska erhålla 50 procent, ett av barnen 37 procent och den andre minsta möjliga enligt lag. Hur fördelas då kvarlåtenskapen? räknas makans del in i den dödsbodelning som görs eller får hon 50 procent av den del som utgör hans kvarlåtenskap?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vid en bodelning tas hela den avlidnes egendom upp vilket innebär att allt räknas in, även den delen som testamenteras till makan. Av hela kvarlåtenskapen ska sen barnen få hälften att dela på, vilket här innebär att barnen i detta fall kommer att få 25% var. Då båda barn är särkullbarn kommer de att kunna begära att få ut sitt arv direkt. Denna rätt till laglotten är tvingande i svenskt rätt och kan därför inte avtalas bort. Det är alltså möjligt att genom ett testamente förordna att den efterlevande maken erhåller hälften av arvet men resterande halva kommer att behöva delas mellan de två särkullbarnen. Hoppas svaret varit till hjälp.

Vänligen,  


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning