Fördelning av giftorättsgods vid kortvarigt äktenskap

2017-02-19 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej!Jag och min man skall skiljas. Vi bor idag i ett hus som är hans, jag har bott där i ca 5år. Han står för alla lån. När vi nu går skilda vägar, har jag juridisk rätt att få en del av huset i pengar? Jag tänker på giftorätten? Vilka juridiska rättigheter har jag överhuvudtaget? Vi har ett gemensamt barn och varsitt sedan tidigare relationer. Förklara gärna mer vad giftorätt är och vad det innebär i mitt fall.Tack på förhand!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett äktenskap upplöses ska en bodelning som huvudregel ske enligt 9 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB). I en bodelning ska makarnas gifträttsgods ingå enligt 10:1 ÄktB, vilket är allt som inte är undantaget som enskild egendom. Om någon av er har fått en gåva med villkor att denna ska vara enskild egendom eller om ni har ett äktenskapsförord som undantar vissa saker som enskild egendom kommer dessa föremål alltså inte att ingå i bodelningen.

När en bodelningen sker lägger man ihop vardera makes giftorättsgods, efter avdrag för skulder enligt 11 kap. 2 § ÄktB, och delar sedan lika på denna summa enligt 11 kap. 3 §.

Exempel

Din makes hus är värt 100 000 kr, han har även andra tillgångar till ett värde av 50 000 kr samt skulder på 10 000 kr. Du har tillgångar till ett värde av 50 000 kr.

Din makes giftorättsgods blir då 140 000 kr efter avräkning av skulder (10 000) och ditt giftorättsgods blir 50 000 kr.

140 000 + 50 000 = 190 000 / 2 = 95 000 kr.

I detta fall skulle din man få 105 000 kr samt ha kvar sin skuld på 10 000 kr och du skulle få 95 000 kr, ni skulle alltså båda få tillgångar till ett sammantaget värde av 95 000 kr.

Det finns en undantagsregel i 12 kap. 1 § ÄktB som säger att om det med hänsyn till äktenskapets längd eller andra omständigheter anses oskäligt att dela lika ska bodelningen istället göras så att den maken med mer giftorättsgods får behålla en större del. Om man har varit gifta en kort period och den ena maken har mycket mer tillgångar än den andre kan det vara skäl till att jämka bodelningen på detta sätt. Med kortvariga äktenskap menas sådana som inte varat längre än fem år, här räknas dock även tiden som ni bott tillsammans innan äktenskapet in.

För att sammanfatta detta så har du som huvudregel rätt till värde i huset enligt uträkningen ovan. Det kan dock vara bra att veta att det finns en undantagsregel som kan tillämpas vid kortvariga äktenskap eller där det är stor ekonomisk skillnad mellan makarna. Det är svårt att säga närmare hur det kan gå i just ert fall utan mer ingående information. Om du önskar mer hjälp med detta är du varmt välkommen att kontakta en av våra jurister, du kan boka tid med dem på www.lawline.se/boka.

Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Elin Nordeman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1070)
2021-07-26 Hur fördelas makarnas egendomar vid skilsmässa?
2021-07-26 Kan min man jämka en kontantinsats på vår lägenhet vid en bodelning?
2021-07-21 Vid vilken tidpunkt avgörs egendomsförhållandena?
2021-07-20 Vad händer med den ena makens skulder vid en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (94235)