Fördelning av egendom vid skilsmässa

Jag ligger i skillsmässa. Min man har köpt kontant en segelbåt som är värt 500.000 kr, han har ärvt ett lantställe, som han äger hälften av tillsammans med sin bror på värde ca 5 miljoner. Han har aktier värt 6 miljoner. Vi har inget äktenskapsförord. Kan jag kräva hälften av dessa som min rätt i skillsmässa?

Tänkte fråga detta innan jag anlitar en jurist.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om hur makarnas egendom ska fördelas vid äktenskapsskillnad (= skilsmässa) finns i Äktenskapsbalken, den hittar du här.

Enligt Äktenskapsbalkens 9 kap. 1§ 1 stycke ska en bodelning ske när du och din man skiljer er. Då ska all den egendom som är giftorättsgods delas mellan er.

Egendom är, enligt Äktenskapsbalkens 7 kap. 1§, giftorättsgods om den inte är enskild egendom. En sak kan bara bli enskild egendom genom äktenskapsförord, eller genom att en gåva/arv har som villkor att egendomen ska vara mottagarens enskilda. Det framgår av Äktenskapsbalkens 7 kap. 2§ 1 stycket.

Om ni inte har något äktenskapsförord och din man inte ärvt hans egendom med villkoret att den ska vara hans enskilda är alltså allt ni äger giftorättsgods. Innan giftorättsgodset delas upp mellan er gör man avdrag för era skulder, enligt Äktenskapsbalkens 11 kap. 2§ 1 stycke. När avdrag har gjorts för era skulder ska allt ert giftorättsgods läggas samman och därefter delas på hälften, enligt Äktenskapsbalkens 11 kap. 3§.

Svaret på din fråga är alltså att du som utgångspunkt har rätt till hälften av allt ert samlade giftorättsgods, minus era skulder.

Jag vill dock upplysa om att bland annat beroende på hur länge ni har varit gifta finns det en möjlighet för dig eller din man att begära jämkning vid bodelningen enligt Äktenskapsbalkens 12 kap. 1§ om den skulle bli oskälig. Då kan uppdelningen av er egendom bli annorlunda.

Hoppas att detta var svar på din fråga!

Vänligen,

Cecilia SikströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”