Fördelning av efterarv

2021-02-21 i Efterarv
FRÅGA
Hej!Min far har bara ett barn, jag.. (Bröstarvinge)Han är gift sedan ca 30 år med HBHon har två barn L och MDom är båda ca 75 år och har, har haft svåra åkommor så som lungcancer och allvarliga hjärtproblem. Krast så kan dom mkt snart gå vidare.Vår (Jag, L, M) fråga är hur delas arv?Vi är eniga om att änka/änkling sitter kvar i boet till båda har gått bort (Hus, bil, bohag, tillgångar)Kan någon av oss "skrivas bort"?
SVAR

Hej! Tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga.

Jag tänker dela upp frågan i olika delar. Först går jag igenom hur arvet fördelas såvida ni alla tre är i livet, därefter vad som sker om någon gått bort och sist om det är möjligt att någon av er "skrivs bort". För att besvara er fråga kommer vi behöva använda oss av ärvdabalken (ÄB).

Fördelning av arv

Till att börja med är du, M och L särkullbarn. Särkullbarn har arvsrätt före make/maka men då ni redan kommit överens om att efterlevande make/maka ska få sitta kvar i boet kommer jag inte behandla det mer ingående (3 kap. 1 § ÄB).

Eftersom du är din fars enda legala bröstarvinge kommer du vara berättigad hela hans kvarlåtenskap vid bortgång. M och L är HB:s enda barn och de har därför rätt till lika delar av HB:s kvarlåtenskap, det vill säga 50% vardera (2 kap. 1 § ÄB).

Efterarv

Då ni barn kommit överens om att efterlevande make/maka ska få sitta kvar i boet har ni rätt till efterarv (3 kap. 2 § ÄB). Ni kommer därför att få ut er del av arvet när den sista maken avlider.

Efterarvingar har rätt till en kvotdel av den efterlevandes totala förmögenhetsmassa vid dennes bortgång (3 kap. 2 § ÄB). Efterlevande make/maka har fri förfoganderätt över den egendom som ska utgöra efterarv, vilket innebär att det är möjligt att efterarvet minskar eller ökar.

Exempel: Om din far vid sin bortgång efterlämnar 200 000 i kvarlåtenskap kommer det tillfalla HB. Har HB själv 200 000 kommer hon ha 400 000. Då 200 000/400 000 är ½ kommer kvotdelen vara ½. Om vi då antar att HB har 300 000 då hon går bort kommer ½ gå till dig av denna summa. Detta utgör ditt efterarv. Du är då berättigad 150 000. Din rätt till efterarv ska fördelas innan arvet efter HB till L och M.

Vad sker om någon av er barn går bort före er förälder?

Fördelningen vid efterarv är lik den vanliga fördelningen av arv. Om exempelvis M skulle ha gått bort före den efterlevande maken, kommer M:s barn ha rätt till M:s del av efterarv. Skulle M däremot inte ha några barn eller egna arvingar så kommer däremot L ha rätt till M:s del av arvet. Detta då M och L tillhör HB:s första arvsklass (2 kap. 1 § ÄB). Du utgör inte en bröstarvinge till HB, på samma sätt som M och L inte utgör bröstarvingar till din far.

Kan någon av er barn skrivas bort?

Ett kort svar på frågan är nej, ingen bröstarvinge kan skrivas bort helt. Det som däremot är möjligt är att att din far respektive hans fru väljer att testamentera bort en del av ert arv. I svensk rätt har man något som kallas för arvslott respektive laglott (7 kap. 1 § ÄB). Eftersom du är ensambarn till din far och således ensam bröstarvinge, utgör din arvslott 100% av din faders tillgångar. Din laglott utgör hälften av denna, det vill säga 50%. De övriga 50% som inte utgör din laglott kan din far testamentera bort. Samma gäller för L och M. Då deras respektive arvslott är 50% vardera, kan 25% av L och 25% av M:s arvslott testamenteras bort.

Jag hoppas detta givit svar på din fråga. Är något otydligt eller om du har en annan fundering är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga.

Vänliga hälsningar,

Madelen Henriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?