Fördelning av efterarv

2018-01-15 i Efterarv
FRÅGA
Hej! Jag är ensamt barn, och ensamt särkullbarn. När min mamma dog för 10 år sedan överlät jag arvet till hennes man som inte har några egna barn. De har en bostadsrätt utan lån som nu är värd ca. 1 miljon. Mannen har tvåra syskon. Hur fördelas arvet nu? Hur räknas värdet på lägenheten för tio år sedan? Utgår man från taxeringsvärdet då? / Hälsningar
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar har jag utgått från att du i egenskap av särkullbarn avstod ditt arv till förmån för den efterlevande maken och att du således har rätt till efterarv efter hans död.

Bodelning vid upplösande av äktenskap

I äktenskapsbalken finns regler om äktenskap. Enligt 9 kap. 1 § ÄktB ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning när ett äktenskap upplöses. I bodelningen ska giftorättsgods ingå, dvs allt som inte är enskild egendom (10 kap. 1 § ÄktB). När ena maken dör upplöses äktenskapet och bodelning ska därför ske. När äktenskapet upplöses med anledning av ena makens dödsfall ska egendomen värderas dagen då dödsfallet inträffade. (9 kap. 2 § ÄktB)

Vid ena makens dödsfall

I ärvdabalken finns det regler om arvsrätt. När en person dör har dennes bröstarvingar (barn) som huvudregel rätt till kvarlåtenskapen genom arv. (2 kap. 1 § ÄB) Särkullbarn, barn som inte är den avlidne och den efterlevande makens gemensamma barn, har rätt till sitt arv framför den efterlevande maken. (3 kap. 1 § ÄB) Särkullbarn kan emellertid avstå från att omedelbart få ut sitt arv till förmån för den efterlevande maken. (3 kap. 9 § ÄB) Vid ett sådant arvsavstående ärver den efterlevande maken lotten från den avlidne maken enbart med fri förfoganderätt. När man ärver något med fri förfoganderätt innebär det en inskränkning i att testamentera bort egendomen till någon annan. När den efterlevande maken sedan avlider har särkullbarnen rätt till efterarv, dvs arvet efter sin avlidne förälder. (3 kap. 2 § ÄB)

Kvotberäkning

När den efterlevande maken ärver den avlidne makens kvarlåtenskap framför dennes bröstarvingar ska en kvotdel beräknas. Denna kvotdel beräknas genom att uträkna hur stor del av den efterlevande makens totala egendom kvarlåtenskapen utgör. (3 kap. 2-3 § ÄB) Den efterlevande makens totala egendom utgörs av summan av kvarlåtenskapen, det maken erhöll genom bodelning vid äktenskapets upplösande och eventuell enskild egendom. Bouppteckningen fyller en viktig funktion vid bestämmandet av ett efterarv. Genom denna handling framgår förhållandet mellan den först avlidna makens tillgångar och den efterlevandes tillgångar vid tidpunkten för den först avlidna makens död.

Exempel: Om den avlidnes kvarlåtenskap är 100 000 kr och den efterlevande makes egendom uppgår till 200 000 kr, blir kvotdelen 100 000/200 000=50%. När den efterlevande maken dör har alltså efterarvingarna rätt till 50% av den efterlevande makes totala egendom.

Huvudregeln när den efterlevande makens egendom ökar i värde efter den först avlidne makens död är att båda makarnas arvingar kommer att dra nytta av ökningen. Ett undantag till detta återfinns emellertid i 3 kap. 4 § ÄB där det föreskrivs att när den efterlevande makens egendom ökar i värde till följd av arv, gåva eller testamente ska denna del undantas från att omfattas av efterarv.

Bouppteckning

När en person avlider uppkommer ett dödsbo. (18 kap. 1 § ÄB) När den avlidnas tillgångar och skulder är utredda ska en bouppteckning upprättas inom tre månader från dödsfallet. (20 kap. 1 § ÄB) Den avlidnes tillgångar och skulder ska antecknas vid bouppteckningen sådana de var dagen då personen avled. (20 kap. 4 § ÄB) Gällande bostadsrätter ska dessa värderas till marknadsvärdet vid bouppteckningen enligt skatteverkets allmänna ställningstaganden, praxis och juridisk litteratur. Enligt skatteverkets allmänna ställningstagande ska bostadsrätter värderas till marknadsvärdet i en bouppteckning avseende dödsfall efter 31 december 2004.

Sammanfattning

Den först avlidne makens tillgångar och skulder såsom de har antecknats i bouppteckningen kommer att utgöra grunden för beräkningen av efterarvet. Bostadsrätter värderas utefter marknadsvärdet vid bouppteckningen enligt skatteverkets allmänna ställningstaganden, praxis och litteratur. När den efterlevande maken dör kommer du ha rätt till en kvot av dennes kvarlåtenskap.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Marika Jaaniste
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (823)
2022-01-20 Efterarv när testamente saknas
2022-01-20 Fördelning av arv när efterlevande make med särkullbarn avlider
2022-01-15 Fri förfoganderätt och gåvor
2022-01-09 Hur blir arvsordning när det inte finns några bröstarvingar? Vad är en efterarvinge?

Alla besvarade frågor (98612)