Fördelning av efterarv

Hejsan.

Vi är tre syskon med samma mor och far och vi har två äldre halvsyskon som är från fars fd äktenskap. Nu gick vår mor bort för ett år sedan och ev arv är kvar hos far. När han går bort: hur fördelas arvet efter honom då? Är det så att vi helsyskon delar på hälften som är efter mor och sedan delas resten mellan oss plus de två halvsyskonen eller delas allt mellan oss alla fem?

Tacksam för svar.

Mvh/ Undrande

Lawline svarar

Hej och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Enligt Ärvdabalken har barnen till den avlidne bäst rätt till arvet och ska få lika stor del av arvet vardera (se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1). Om arvlåtaren har varit gift ska emellertid arvlåtarens make ärva all kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, vilket er far gjorde när er mor gick bort (se https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). Att er far ärvde med fri förfoganderätt innebär att han fritt kan förfoga över kvarlåtenskapen från er mor medan han lever, men att han inte får bestämma över egendomen genom ett testamente. Er far kan alltså inte testamentera bort den del av egendomen som härrör sig från er mors kvarlåtenskap, utan denna del kommer att tillfalla er helsyskon vid hans bortgång (se https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1).

Det som ni helsyskon kommer att erhålla från er mors kvarlåtenskap när er far har gått bort är inte nödvändigtvis samma summa som er far ärvde, utan beräknas istället genom en kvotdel. Kvotdelen i sin tur beräknas genom att arvet som er far erhöll från er mor delas med storleken av er fars totala förmögenhet när er mor avled. Kvotdelen multipliceras sedan med er fars kvarlåtenskap och detta är summan som ni tre helsyskon får dela på när er far går bort. Förutsatt att er far inte har testamenterat bort sin egen egendom ska resterande del av kvarlåtenskapen delas lika mellan samtliga hel- och halvsyskon.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000