Fördelning av arv vid särkullbarn

2021-04-30 i Särkullbarn
FRÅGA
Mina föräldrar är gifta med varandra. Jag är deras enda gemensamma barn. Min mamma har en son med en annan man. Min pappa har en dotter med en annan kvinna. Om den ena föräldern dör före den andre. Hur snabbt kan mina halvsyskon få ut sitt arv? Hur stor del får de? Går något av arvet över till den av mina föräldrar som fortsätter bo kvar i bostaden, hyreslägenhet med inte oskälig hyra för en av dem att ha om de ansöker om KBT. Får de ut sitt arv vid bodelning efter bouppteckning av den ena föräldern eller görs bodelning först när de båda är avlidna och får man vänta med arv till dess?
SVAR

Hej tack för att du vänder dig till lawline!

Jag tolkar det som att frågan som du ställer berör vem som har rätt att ärva när din mamma eller pappa dör, när arvet får delas ut och hur fördelningen ska gå till. I frågan kommer jag börja med att undersöka vad som händer om din mamma dör före än din pappa och sedan undersöka vad som gäller när din pappa dör.

Reglerna om arv finner vi i ärvdabalken (förkortas ÄB). Denna anger hur den avlidnes kvarlåtenskap ska fördelas, så länge den avlidne inte själv skrivit ett testamente. Det finns inget i frågan som pekar på att din mamma eller din pappa har gett några besked om hur deras kvarlåtenskap ska fördelas när de dör, därför blir reglerna i ÄB fullt tillämpliga.

När ska en bodelning göras?

När ett äktenskap upphör på grund av att din mamma eller pappa dör ska en bodelning äga rum och makarnas egendom ska fördelas mellan dem, (9 kap 1 § Äktenskapsbalken). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, (10 kap 1§ ÄktB). Till giftorättsgods hör all egendom som inte är enskild egendom, (7 kap 1 § ÄktB). En bodelning går till på så sätt att all giftorättsgods räknas in i bodelningen och läggs samman. Därefter kommer eventuella skulder dras av och värdet på det som återstår kommer slutligen delas lika mellan makarna (11 kap 2-3§§ ÄktB).

När din mamma dör kommer det alltså i första hand ske en bodelning där dina föräldrars giftorättsgods fördelas lika mellan dem.

Vem har rätt att ärva?

Det är arvlåtarens avkomlingar, dvs. barn eller barnbarn som ärver först. Eftersom du och din halvbror tillhör den första arvsklassen är ni de första som ärver när din mamma dör (2 kap 1 § ÄB). Fördelningen av egendomen sker på ett rättvist sätt, vilket innebär att du och din halvbror har rätt till en lika stor del av arvet och ska dela lika på din mammas kvarlåtenskap efter bodelningen. Detta är vad som hade gällt om din mamma inte hade någon efterlevande make, men så är inte fallet i din situation.

När har du rätt att ta del av arvet?

Huvudregeln är att efterlevande make ärver innan gemensamma barn, (3 kap 1§ ÄB). Detta innebär att när din mamma dör så har din pappa rätt att ärva hennes del från bodelningen före dig. Detta beror på att du föddes inom äktenskapet och är barn till den efterlevande maken. Du måste alltså vänta till dess att både dina föräldrar dör innan du kan få ut ditt arv. Här är det viktigt att poängtera att arvet till den efterlevande maken ges med fri förfoganderätt men inte med full äganderätt, (3 kap 2§ ÄB).

Hur snabbt kan dina halvsyskon få ut sitt arv?

Du nämnde att din mamma har ett barn från ett tidigare äktenskap, s.k särkullbarn. Eftersom din halvbror är född utanför äktenskapet kommer situationen se annorlunda ut för honom. När din mamma dör har han rätt att få ut sin del av arvet direkt och hans rätt går före din pappas arvsrätt som efterlevande make. Din halvbror behöver alltså inte vänta (3 kap 1§ 1 st ÄB). Han har emellertid rätt att självmant avstå från sin omedelbara arvsrätt till förmån för din pappa, (3 kap 9 § ÄB).

Hur ser det ut om din Pappa dör först?

Om det istället är din pappa som dör före än din mamma är det samma regler som ovan som gäller. Utgångspunkten är att den efterlevande maken ärver före gemensamma barn och därför får du vänta tills dess att den andra föräldern dör, dvs din mamma, innan du kan få ut ditt arv. Din halvsyster har rätt att få ut sin del av arvet direkt men kan avstå från det till förmån för din mamma, (3 kap 1§ ÄB) och (3 kap 9§ ÄB).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, återkom gärna om du har några funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Mona Tayoun
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?