Fördelning av arv vid särkullbarn

2015-11-07 i Särkullbarn
FRÅGA
Jag och min make bor i en bostadsrätt som står i mitt namn. Jag har 3 barn som inte är min makes. Måste vi skriva testamente för att min make ska kunna bo kvar i lägenheten om jag skulle avlida först.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dina barn har rätt att få ut sin lagstadgade del av arvet (laglott) direkt, se ärvdabalken (ÄB) 3 kap. 1 §, och endast om de väljer att avstå från sin laglott ärver din efterlevande make allt du lämnar efter dig (de kommer då istället att ärva sin del efter din make vid dennes bortgång), se 3 kap. 9 § ÄB.

Har du andra tillgångar som kan täcka dina barns laglott, såsom t.ex. pengar på ett bankkonto, behöver de efterlevande inte sälja bostadsrätten för att fördela arvet och din make kan då ta över den. Du kan i så fall testamentera bostadsrätten till din make för att garantera att den tillfaller denne vid fördelningen av arvet.

Ett testamente kan du enkelt upprätta via vår avtalstjänst, se http://lawline.se/vara_tjanster/avtal.

Med vänlig hälsning,

Johan Kristoffersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll