Fördelning av arv till särkullbarn

Min man och jag är gifta och har ett barn gemensamt. Min man har ett barn sedan tidigare dvs ett särkullebarn. Min man är 16 år äldre än mig och vi funderar nu på att skriva ett testamente. Vad är det som gäller om han dör?

Jag tycker att det är självklart att hans tidigare barn ska ha rätt till ett arv efter sin pappa, men vi vill samtidigt inte att det ska betyda att jag måste sälja vårt hus eller att jag sätts i en ekonomisk knipa. Om vi ex har gemensamma tillgångar på vi säger 2 milj. Hälften av det är mitt. Då kvarstår 1 milj som är min mans. Hur delas den miljonen sedan upp?

Får jag 500 000 och resterande delas upp mellan barnen? Dvs 250 000 var? Särkullebarnet får ut sitt arv direkt och vårt gemensamma barns arv tillfaller då mig? När jag sedan dör ärver vårt gemensamma barn det som är kvar av arvet ifrån mig och min man?

Är det klokt att vi istället skriver huset som enskild egendom på mig, så den inte ingår bodelningen?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring detta finner du i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).

När någon av er avlider ska en bodelning ske enligt 9 kap. 1 § ÄktB. Om det finns egendom som är undantagen som enskild kommer denna egendom ej att ingå i bodelningen, utan falla direkt på ägarens sida utöver den gemensamma fördelningen. I en bodelning räknas allt giftorättsgods ihop till en total summa, efter det dras eventuella skulder av och det kvarstående beloppet delas på två.

Jag fortsätter här på ditt exempel där ni har giftorättsgods till en summa av två miljoner kronor och där din man avlider före dig. Efter bodelningen kommer då en miljon tillfalla dig och en miljon kommer utgöra arvet efter din make. Din makes arv kommer att delas upp i två delar på 500 000 kr, en del till varje barn. Eftersom ett av barnen är gemensamt kommer det barnets arvslott att tillfalla dig vid det tillfället. Den delen kommer sedan utgöra efterarv till barnet från barnets far vid din bortgång. De återstående 500 000 från din makes arv utgör din makes särkullbarns arvslott, vilken särkullbarnet har rätt att få direkt vid faderns bortgång enligt 3 kap. 1 § 1 st. ÄB. Särkullbarnet kan dock välja att avstå arvet till din fördel och istället få sitt arv vid din bortgång enligt 3 kap. 9 § ÄB.

Det är möjligt att testamentera bort hälften av barnens arvslott, den återstående delen utgör deras laglott enligt 7 kap. 1 § ÄB, vilket är en del som inte går att testamentera bort. Jag tolkar det som att ni i detta fall vill att den kvarlevande maken ska få ha kvar så mycket egendom som möjligt, samtidigt som ni vill att barnen ska få sitt arv i slutändan. I detta fall kan ett alternativ vara att skriva ett testamente som säger att i det fall din make avlider före dig så får särkullbarnet sin laglott vid faderns bortgång men den återstående delen av arvet först vid din bortgång. Ni kan såklart även skriva i testamentet att ni önskar att särkullbarnet avstår arvet till din fördel, även om det inte är något ni kan bestämma över.

Om ni skriver ett äktenskapsförord som säger att huset är din enskilda egendom kommer det inte att ingå i bodelning vid varken eventuell skilsmässa eller makes bortgång. Det betyder att om ni väljer att skilja er kommer din make inte ha någon rätt till det värdet, hela husets värde kommer istället tillfalla dig. Det kommer även påverka arvet till era barn då din makes egendom kommer att bli mindre än vad den hade blivit om huset vore giftorättsgods, särkullbarnet kommer i så fall inte att få ta del av husets värde i sitt arv. Det skulle däremot göra att du kan vara säker på att få bo kvar i huset i det fall din make avlider före dig.

Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga. Om du vill ha vidare hjälp med detta ärende genom att t.ex. skriva ett testamente kan du få hjälp med det här. Om du har ytterligare funderingar är du varmt välkommen att åter vända dig med en fråga till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Elin NordemanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning