Fördelning av arv - särkullbarn

Hej

Om jag har ett barn tillsammans med en annan som jag har skiljt mig med och jag nu har en ny fru hur ska jag göra för att detta barn ska få så lite så möjligt.

Jag vill att min nuvarande fru och eventuella barn ska få så mycket som möjligt.

Hur gör jag?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ärvdabalken (ÄB) reglerar frågor kring arv och du hittar den här. Fördelning av arv går till stor del att ”skräddarsy” genom ett testamente, men det finns vissa saker som ej går att ”testamentera bort”. När du skriver "eventuella barn" så tolkar jag det som barn ni ej har än, isåfall vill jag bara börja med att upplysa om att du inte kan testamentera till ett ofött barn såvida barnet ej är avlat än (9:2 ÄB).

Du kan som utgångspunkt inte göra dina barn arvslösa, då man som bröstarvinge har rätt till sin laglott, vilket är hälften av arvslotten (7:1 ÄB). Om den avlidne har 100 000 kr i kvarlåtenskap och två barn så är deras arvslott 50 000 kr vardera, och deras laglott är således 25 000 kr vardera. De 25 000 kr går ej att testamentera bort. Enligt det exemplet skulle man alltså kunna testamentera 75 000 kr till det ena barnet och låta det andra barnet endast få sin laglott på 25 000 kr.

Dina barn har som utgångspunkt samma rätt till arv (2:1 ÄB). Din nuvarande fru har dock rätt till arv före era eventuella gemensamma barn (3:1 ÄB). När det gäller barn från tidigare förhållande, särkullbarn, så har dem däremot rätt att få ut sitt arv direkt och behöver ej vänta på efterarv efter din fru (om särkullbarnet inte frivilligt väljer att göra det).

Det finns dock en särskild regel i 3 kap. 1 § 2st. som innebär att den efterlevande maken efter bodelning och arvsskifte alltid ska ha minst fyra prisbasbelopp (prisbasbeloppet för 2016 är 44 300 kr). Makens giftorättsgods och enskilda egendom ska alltså uppgå till fyra prisbasbelopp, annars har maken rätt att få ut resterande del ur kvarlåtenskapen från den avlidne. Detta gäller även om det finns särkullbarn.

Att upprätta ett testamente är ett bra sätt att kunna styra över vad som händer med sina tillgångar efter döden. Det är inte särskilt krångligt utan endast av vikt att uppfylla vissa formella krav. Testamentet ska vara skriftligt och bevittnas av två vittnen som inte får vara någon person som själv omnämns i testamentet eller skulle vara dödsbodelägare. Testamentet ska undertecknas dels av testamentatorn och av vittnena, samtidigt. Vittnena behöver dock inte ha läst testamentet och behöver heller inte veta vad som står i, utan endast att det är ett testamente de bevittnar (10:1 ÄB). Om du funderar på att upprätta ett testamente så går det att göra snabbt och smidigt via vår avtalstjänst som du hittar här: http://lawline.se/avtal/testamente.

Hoppas jag gav svar på din fråga, om inte så är du varmt välkommen att komma in med en ny.

Vänligen,

Fanny RudénRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning