Fördelning av arv - särkullbarn

2016-07-08 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Vi är två systrar, vars pappa är omgift. De är gamla och har inga gemensamma barn.Men min fars fru har två sedan tidigare och så har ju även vår far (oss systrar).De äger allt tillsammans, hus och ekonomi.Vi undrar hur vi ärver honom. De är gamla, därav funderingar.Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om jag förstår din fråga rätt så har din far och hans fru inga barn tillsammans. Din far har dig och din syster sedan tidigare äktenskap, och hans fru har två barn sedan tidigare. Ni är alltså fyra barn totalt.

Frågor kring arv, och hur det ska fördelas finns i ärvdabalken (ÄB), samt vissa regler i äktenskapsbalken (ÄktB) bli tillämpliga.

När första maken går bort (din far eller din fars fru) så upphör deras äktenskap och en bodelning ska göras, 23:1 ÄB, som hänvisar till 9:1 ÄktB. I en bodelning delas egendomen i boet upp. Du nämner att din far och hans fru äger all egendom tillsammans, vilket medför att samtlig egendom ska fördelas vid bodelningen. Enligt reglerna i ÄktB ska egendomen fördelas lika mellan makarna, 11:3 ÄktB. Så hälften av den egendom sin din far och hans fru har kommer tilldelas den som kvarlever och resterande hälft kommer går till dödsboet, efter den make som gått bort först. Den kvarlåtenskap (egendom som tillfaller dödsboet) ska då arvskiftas och fördelas till arvingarna.

I 3:1 ÄB gäller som huvudregel att kvarlevande make ärver den döda maken. Den ½ (som det efter bodelningen blir) som den kvarlevande maken ärver får då den kvarlevande maken förvalta och göra vad hen vill med.

Till huvudregeln finns ett undantag. Det är om den bortgångne maken har särkullbarn, vilket ni alla fyra barn juridiskt sätt är, då har särkullbarnen en rätt att kräva ut sitt arv direkt. Istället för att den bortgångne makens del tillfaller den kvarlevande maken, ska då den delen fördelas mellan den bortgångnes barn, (alltså om din far dör så ska hans del efter bodelningen fördelas mellan dig och din syster.) Om särkullbarnen väljer att begära ut sitt arv direkt så finns det dock en skyddsregel för den kvarlevande maken, den så kallade "basbeloppsregeln". Den efterlevande maken har rätt att så långt kvarlåtenskapen räcker, få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken tilldelades vid bodelningen eller egendom som utgör den efterlevande makens enskilda egendom motsvarar fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § 2 st. ÄB). Prisbasbeloppet för år 2016 uppgår till 44 300 kronor, vilket innebär att den efterlevande maken har rätt till egendom som tillsammans med dennes enskilda egendom och den egendom som denne erhöll vid bodelningen uppgår till 177 200 kronor. Den egendom som den efterlevande maken erhåller med tillämpning av basbeloppsregeln har särkullbarnen rätt att ärva när den efterlevande maken i sin tur går bort.

Särkullbarnen kan välja att inte begära ut sitt arv direkt när deras bortgångne förälder går bort, utan istället låta den delen tillfalla den kvarlevande maken, och först när denne maken dör ta ut sitt arv, 3:9 ÄB. T ex, om er far dör först, så kan du och din syster välja att inte ta ut arvet efter er far direkt, utan låta er fars fru få det, för att sen när hon dör ”plocka ut” er del av arvet. Väljer ni att avstå från ert arv, så ärver er fars fru den delen med fri förfoganderätt, vilket menas med att hon då fritt kan förfoga över den delen av arvet. Hon får göra vad hon vill med det, förutom att testamentera bort det, eller ge bort det. Med det sagt, finns det ingen garanti då för att den del som ni (du och din syster) får ut efter att er fars fru har dött blir lika stor värdemässigt, som om ni hade plockat ut arvet direkt. Er del kan ju potentiellt också växa, om er fars fru förvaltar all egendom och et stiger i värde t ex. Man laborerar hela tiden med andelar när man räknar på arv, vilket ju gör att värdet kan variera.

Ovan fördelning gäller så länge det inte finns något testamente eller liknande skrivet.

Vill man att viss egendom eller del av arvet ska gå till någon/ något annat, eller att något barn ska få en större del av arvet, så ska det justeras genom upprättande av testamente.

Har ni funderingar på att upprätta sådant så har vi jurister på Lawline som är specialiserade på familjerätt och som kan hjälpa till med det. Vill ni ha hjälp med det, så klicka här och boka tid.

Jag hoppas att mitt svar inte blev rörigt och för långt, utan att du förstår det jag har skrivit. Har du ytterligare frågor så återkom till oss så ska vi hjälpa dig vidare!

Önskar dig en skön helg och en bra sommar!

Vänligen,

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1165)
2021-04-11 Hur beräknar man särkullsbarnens efterarv?
2021-04-09 ärver min man före mina barn?
2021-04-08 Hur ärver efterlevande make när det finns särkullbarn?
2021-04-02 Avräkning på efterarv

Alla besvarade frågor (91127)