Fördelning av arv och testamente om förfoganderätt

2016-12-29 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Maken och jag har inga barn, maken har ett barn från tidigare äktenskap. Vi äger en lägenhet, värde ca 1,7 milj. + ca 300 tusen på bankkonton. Att barnet ärver direkt vid makens död vet jag men ärver barnet hela makens del eller hälften av makens del? Alltså 1 miljon eller 500 tusen?Var hittar jag info om hur man skriver att var och en av oss ska bo i orubbat bo? Jag vet att min familj inte ärver mig innan vi båda gått bort.
SVAR

Inledning

Hej och tack för att Ni vänder Er till Lawline med Era frågor!

Eftersom er fråga gäller fördelning av arv vid äktenskap är det i Ärvdabalken (ÄB), se här, vi hittar aktuella regler.

Arv- och bodelningsreglerna

Eftersom ni inte har några gemensamma barn så har din makes tidigare barn som utgångspunkt rätt att få ut hela arvet efter sin far. Ni har rätt till dessa medel endast om barnet väljer att avstå från sitt arv, 3 kap. 1 § ÄB. Om barnet väljer att avstå från sitt arv får det barnet rätt till arv i ert dödsbo när ni dör istället, 3 kap. 9 § ÄB.

Som efterlevande make har ni dock alltid rätt till fyra gånger årets basbelopp vilket i år motsvarar 4*44300=177200 kr om ni inte redan har så mycket pengar själv, 3 kap. 1 § 2 st. ÄB. Detta verkar dock inte aktuellt i er situation.

Viktigt att komma ihåg är dock att först görs en bodelning mellan er, 9 kap. 1 § äktenskapsbalken, se här. Så i bodelningen verkar det som om ni får (1700000+300000)/2=1 000 000 kr.

Om ni inte skriver testamente och det inte finns andra omständigheter som påverkar så har barnet rätt att få ut 1 000 000 kr från dödsboet.

Skriva testamente

För att påverka detta så kan ni, eller bara er man, skriva ett testamente. I testamentet kan då anges att den efterlevande ska få full förfoganderätt över dödsboets tillgångar. Barnet kan dock klandra testamentet och då få ut sin laglott. Denna laglott är hälften av arvslotten, vilket då motsvaras av 1 000 000/2=500 000 kr.

För att det inte ska bli problem bör ni därför ange i testamentet att barnet har rätt att få ut sin laglott om 500 000 kr direkt och att ni får förfoganderätt över de resterande 500 000 kr. Den dagen ni dör får då barnet rätt till dessa medel om de inte är helt slut. Ni kan inte ge bort dessa pengar eller testamentera bort de till t.ex. er familj då ni bara har förfoganderätt. Ni kan dock spendera pengarna på t.ex. ert boende och underhåll.

Mer information om detta kan ni hitta t.ex. på:

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/340791.html

https://www.familjensjurist.se/vara-tjanster/testamente

Sammanfattning

Din makes barn har rätt att få ut 1 000 000 kr om ni inte upprättar ett testamente som anger att ni ska få förfoganderätt över 500 000 kr. Oavsett vad ni skriver i testamentet har barnet alltid rätt att få ut sin laglott om 500 000 kr.

Behöver Ni ytterligare hjälp med testamentet och juridiken kring detta vänligen återkom till mig så återkommer vi med ett prisförslag för vidare arbete.

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll