Fördelning av arv och lottläggning

Hejhej! Jag undrar lite hur det blir när min pappa avlider. Han är sedan några år gift med en kvinna han varit tillsammans med sedan ungefär 13 år tillbaka och jag har alltid ogillat henne! Pappa och kvinnan fick tvillingar för ca 1-2 år sedan och jag har bara träffat dom 1 gång och har inte riktigt intresse i att ha kontakt med dom varken nu eller när dom blir äldre. Pappa äger 2 hus i Ungern som han ärvt och lite andra tillgångar som bilar osv. Jag är totalt ointresserad av allting förutom ett av husen i Ungern som jag "växt upp i" och jag vill ärva just bara det!! Men hur funkar det med min svärmor och deras 2 gemensamma barn. Notera (jag är 18 om ett halvår). Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Arvsrättsliga frågor regleras i ärvdabalken (ÄB). Till den första arvskretsen räknas arvlåtarens bröstarvingar, dvs. arvlåtarens barn (2 kap. 1 § ÄB). I ditt fall är detta du och tvillingarna. Alla arvlåtarens barn har rätt till lika stor del av kvarlåtenskapen, vilket betyder att din pappas kvarlåtenskap ska delas på tre och ni tre syskon har då rätt till en tredjedel var av kvarlåtenskapen.

Gemensamma barn till arvlåtaren och den efterlevande maken får dock inte ut sitt arv förrän vid den efterlevande makens bortgång (3 kap. 1 § 1 st. ÄB). Detta innebär att efter att man räknat ut vad en tredjedel av kvarlåtenskapen är, har du som särkullbarn rätt att genast få din del, medan din styvmor ärver de resterande två tredjedelarna eftersom dina halvsyskon inte får sitt arv efter er pappa förrän också din styvmor går bort.

Vid arvsskiftet sker sen lottläggning, vilket betyder att arvlåtarens egendom fördelas mellan arvingarna. Enligt 23 kap. 3 § ÄB har varje dödsbodelägare rätt att få del i varje slag av egendom. Det som dock inte kan delas på ett lämpligt sätt får istället läggas på samma lott.

Vad gäller fastigheter brukar de vanligtvis vara föremål för tvister och stridigheter. Går det inte att komma överens om vem som ska få fastigheten på sin lott är det vanliga att varje arvinge får en varsin del i fastigheten, som arvingarna då sedan innehar tillsammans med samäganderätt. I ett sådant fall skulle alltså du äga en tredjedel av fastigheten medan din styvmor skulle äga två tredjedelar av fastigheten.

ÄB hittar du https://lagen.nu/1958:637

Med vänlig hälsning,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000