Fördelning av arv och efterarv med särskullsbarn

Hej! Har en fråga om arvsrätt och särkullsbarn. Vi är totalt tre syskon varav ett särkullsbarn (vår gemensamma mammas). När helsyskonens pappa dog för fem år sedan genomfördes bodelning och mamma satt kvar i orubbat bo. De var gifta. Nu har också vår gemensamma mamma gått bort och vi undrar över arvsrätten. Är det så att vi två helsyskon delar på pappas halva plus en tredjedel av mammas och att vårt halvsyskon får en tredjedel av mammas halva? Eller är det så att eftersom mamma ärvde pappa så får helsyskonen först laglotten efter pappa och sedan ska alla tre syskonen dela lika på resten? Det senare alternativet innebär ju att helsyskonen får mindre än i det första alternativet. Vad är det som gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Frågor kring arvsrätt regleras i Ärvdabalken, ÄB, som du hittar genom denna länk.

Närmaste arvingar är den avlidnes avkomlingar (barn, barnbarn och så vidare i rakt nedstigande led), så kallade bröstarvingar, ÄB 2:1. Dessa delar lika på lotten efter den avlidne. I din situation är du och ditt helsyskon bröstarvingar till både din mamma och din pappa. Ditt halvsyskon är bröstarvinge till din mamma och till sin pappa.

Du och ditt helsyskon ärver hälften var efter er pappa. Eftersom han var gift med er mamma när han dog, ärver hon med försteg, se ÄB 3:1 1 stycket. Ni får alltså inte ut ert arv direkt. När din mamma (efterlevande make) sedan dött, har du och ditt helsyskon rätt till efterarvet efter er pappa (först avlidne maken), 3:2 ÄB 1 stycket, då ni är hans bröstarvingar. Ni har enligt detta stadgande rätt till hälften av boet från er mamma (det kan dock göras vissa justeringar, t.ex. om boet ökat i värde av skäl som stadgas i 3:4 ÄB eller minskat väsentligt av skäl som står i 3:3 ÄB). Kvotandelen kan även skifta beroende på om er pappa eller mamma haft enskild egendom utöver giftorättsgodset, se ÄB 3:4 3 stycket. Vanligtvis utgör dock ert efterarv efter er pappa ½ av er mammas bo. Detta delar då du och ditt helsyskon på, så ni får en fjärdedel var.

Den andra halvan av er mammas bo delas sedan upp mellan hennes bröstarvingar, alltså både du, ditt helsyskon och ditt halvsyskon. Ni får då en tredjedel var av denna resterande halvan, enligt samma stadgande som ovan, 2:1 ÄB.

Lycka till framöver,

Med Vänliga Hälsningar

Emilia OhlinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning