Fördelning av arv när det finns särkullbarn

2015-09-30 i Särkullbarn
FRÅGA
Mina barns pappa är omgift med en kvinna med ett barn. Vad händer om barnens pappa avlider? Han har ett fritidshus och hon har en bostadsrätt sedan tidigare.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag antar att du vill veta om hur arvsrätten ser ut eftersom barnets pappa är omgift.

Era gemensamma barn är pappans bröstarvingar. När en person avlider ärver dennes bröstarvingar i första hand, 2 kap. 1 § ärvdabalken (här). Lotten delas lika mellan alla barn till den bortgångna.

När en make avlider ärver den efterlevande maken, alltså frun i det här fallet, makens kvarlåtenskap, 3 kap. 1 § ärvdabalken (här). Däremot gäller inte det här när den avlidna maken har en bröstarvinge (i det här fallet era gemensamma barn), såvida inte barnen har avstått sin arvslott till förmån för den efterlevande maken i enlighet med 3 kap. 9 § (här).

Sammanfattningsvis ärver alltså era gemensamma barn och eventuella andra bröstarvingar (som är särkullbarn dvs. barn utanför det aktuella äktenskapet) till barnens pappa all kvarlåtenskap från pappan, såvida barnen inte avstår sin lott till förmån för pappans hustru.

Jag uppfattade inte om pappan och hustruns barn var deras gemensamma eller hustruns särkullbarn. Är det deras gemensamma barn kommer det barnets del av kvarlåtenskapen efter pappan att ärvas av mamman, alltså hustrun. Är det inte deras gemensamma barn kommer inte barnet att blandas in vid fördelningen av arvet efter pappan.

Gällande fritidshuset och bostadsrätten kan jag inte uttala mig om hur det kommer att delas upp. Det beror på om fritidshuset och bostadsrätten ingår i makarnas giftorättsgods, i så fall ingår det i bodelningen som görs vid makes bortgång och delas upp därefter. Om fritidshuset och bostadsrätten däremot är enskild egendom ingår de inte i bodelningen, alltså ingår fritidshuset i pappans kvarlåtenskap men inte bostadsrätten. Bestämmelserna kring bodelning går att hitta i 10 och 11 kap. i äktenskapsbalken (här) och (här).

Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!

Vänligen,

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll