Fördelning av arv när båda makarna endast har särkullbarn

Vem ärver bostadsrätten som fadern ägde den då han avled, den nya frun får besittningsrätten och hon avlider också efter några år. (de har inte några gemensamma barn, båda har barn från tidigare förhållanden)

Ärver faders barn, barnen till den som haft besittningsrätten (fadern och besittningsrättshavaren var gifta) eller delas det på något annat sätt ?


Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det som händer när ena maken avlider är att det först upprättas en bodelning (23 kapitlet 1 § Ärvdabalken). I en bodelning ingår så kallat "giftorättsgods" (10 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken), vilket innefattar nästan all egendom maken äger med några undantag (7 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken). En bodelning går kortfattat till som så att makarnas egendom kartläggs, eventuella skulder dras av från respektive makes giftorättsgods. Sedan räknas egendomsmassan som återstår ihop och delas lika mellan makarna (11 kapitlet 3 § Äktenskapsbalken).

Om man ska statuera detta med ett exempel så kan vi tänka oss att lägenheten (värd låt säga 1 miljon) är den enda tillgången någon av makarna har, din far har ett lån om 100 000 kr på denna. Då fördelas lägenheten (som jag antar är giftorättsgods på följande vis:

Make 1 Make 2

Tillgångar: 1 miljon Tillgångar: 0 kr

Skulder: 100 000 kr Skulder: 0 kr

Giftorättsgods: 900 000 kr/2

Makarna får alltså 450 000 kr var ur bostadsrätten.

450 000 kr blir då kvarlåtenskapen efter din far och er del av bostadsrätten. Du och eventuella syskon kan begära ut ert arv direkt eftersom hans änka inte är er mor (3 kapitlet 1 § Ärvdablken). Väljer ni att inte göra det så får ni istället en kvotdel av den efterlevande makens egendomsmassa, detta räknas ut på följande sätt:

450 000/900 000= 0,5

Din fars barn har vid den efterlevande makens död, enligt mitt räkneexempel, rätt till hälften av den efterlevande makens egendomsmassa när denne dör.

Vem som har rätt till själva bostadsrätten avgörs vid en lottläggning. I vilket fall så måste din fars hustrus barn lösas ut ur bostadsrätten, eftersom de ärver hälften av den.

Sammanfattningsvis så har du rätt till den del av bostadsrätten som beräknas tillhöra din far efter en bodelning. Tar ni inte ut detta arv direkt så är ni istället berättigade till en kvotdel av den efterlevande hustruns egendomsmassa. Den del av bostadsrätten som hustrun får efter bodelning tillfaller istället hennes barn.

Hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny!

Hälsningar,


My ÖhmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning