Fördelning av arv efter person som är gift och har särkullbarn

Jag var gift i 30 år med en man som hade en son när vi gifte oss. Sedan fick vi 2 gemensamma barn. För 9 år skilde vi oss och min fd man har gift om sig med en kvinna som har 3 barn. De har alltså inga gemensamma barn.

Om mannen i det här fallet går bort först, räknas då alla hans 3 barn som särkullbarn och får ärva lika stor del? Om kvinnan ärver hälften hur mycket vardera tillfaller då mannens barn?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Särkullbarn är ett barn som bara den ena maken i ett äktenskap är förälder till. Alla mannens tre barn är alltså särkullbarn. Enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken är huvudregeln när arvlåtaren var gift att hela kvarlåtenskapen ska tillfalla efterlevande make. Ett undantag är att särkullbarn alltid har rätt att få ut sin arvslott direkt. Eftersom din fd man och hans fru inte har några gemensamma barn innebär detta att hans fru inte ärver någonting om inte något av mannens barn avstår från sin arvsrätt tills dess även frun går bort, enligt 3 kap. 9 § ärvdabalken.

Om din fd man och hans fru inte har skrivit äktenskapsförord och/eller testamente händer följande om mannen går bort först:

- Makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § äktenskapsbalken), för att fördela giftorättsgodset mellan makarna (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). All egendom som inte är enskild är giftorättsgods, och för att egendom ska vara enskild krävs äktenskapsförord eller villkor om det i t.ex. testamente eller gåvobrev.

- När värdet av vardera makes giftorättsgods har beräknats görs avdrag för vardera makes skulder från dennes giftorättsgods. Det som återstår läggs samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § äktenskapsbalken).

- Frun får sin halva, eftersom det är hennes egendom. Mannens halva ärvs av hans tre barn, som får en tredjedel var.


Hoppas att du är nöjd med svaret.

Vänliga hälsningar,

Caroline OravaRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”