Fördelning av arv då makar ägt gemensam fastighet.

min fru har avlidit hon harr tre barn pi ett tidigare äktenskap Vi äger en fastighet ihop

Hur fördelas fastigheten

Lawline svarar

Hej! Vad kul att du vänder dig till lawline med din fråga!

Först gör man en bodelning
När ett äktenskap upplöses så gör man något som kallas "bodelning", detta finns reglerat i 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken. I en bodelning ska båda makars giftorättsgods ingå, det vill säga allt som inte är enskild egendom enligt avtal. Fastigheten som ni äger ihop är alltså så kallad giftorättsgods. Efter att värdet av all giftorättsgods lagts samman ska avdrag göras för skulder, det slutliga värdet delas sedan på två mellan er. Om vi nu skulle säga att fastigheten var er enda egendom så ska fastighetens marknadsvärde räknas ut, sedan ska era skulder dras av och värdet som är kvar delas sedan på två mellan dig och din döde hustru.

Fördelning av arvet
Om din fru inte skrivit något testamente så kommer hela hennes del av huset tillfalla hennes tre tidigare barn, se 2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § Ärvdabalken. Din hustrus barn kan välja att avstå från sin del för att sedan få ut den när du avlidit, men det är bara om de själva väljer det.

Så för att förtydliga, efter bodelningen som jag beskrev i första stycket så kommer den del som skulle tillfalla henne istället direkt tillfalla hennes barn (alltså hälften av er egendom). Hennes barn får sedan dela lika på hennes del.

Hoppas du fårr svar på din fråga, lycka till!

Vänligen,

Elin GustavssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning