Fördelning av arv då makar ägt gemensam fastighet.

2017-05-05 i Särkullbarn
FRÅGA
min fru har avlidit hon harr tre barn pi ett tidigare äktenskap Vi äger en fastighet ihopHur fördelas fastigheten
SVAR

Hej! Vad kul att du vänder dig till lawline med din fråga!

Först gör man en bodelning
När ett äktenskap upplöses så gör man något som kallas "bodelning", detta finns reglerat i 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken. I en bodelning ska båda makars giftorättsgods ingå, det vill säga allt som inte är enskild egendom enligt avtal. Fastigheten som ni äger ihop är alltså så kallad giftorättsgods. Efter att värdet av all giftorättsgods lagts samman ska avdrag göras för skulder, det slutliga värdet delas sedan på två mellan er. Om vi nu skulle säga att fastigheten var er enda egendom så ska fastighetens marknadsvärde räknas ut, sedan ska era skulder dras av och värdet som är kvar delas sedan på två mellan dig och din döde hustru.

Fördelning av arvet
Om din fru inte skrivit något testamente så kommer hela hennes del av huset tillfalla hennes tre tidigare barn, se 2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § Ärvdabalken. Din hustrus barn kan välja att avstå från sin del för att sedan få ut den när du avlidit, men det är bara om de själva väljer det.

Så för att förtydliga, efter bodelningen som jag beskrev i första stycket så kommer den del som skulle tillfalla henne istället direkt tillfalla hennes barn (alltså hälften av er egendom). Hennes barn får sedan dela lika på hennes del.

Hoppas du fårr svar på din fråga, lycka till!

Vänligen,

Elin Gustavsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1206)
2021-08-04 Har särkullbarn rätt att få ut sitt arv direkt?
2021-08-03 Särkullbarns rätt till laglott
2021-08-01 Hur ska arvet fördelas efter att vår far har avlidit? Faderns maka är inte vår moder.
2021-07-31 Kan särkullbarn göra anspråk på kapitalförsäkring som maka fått som förmånstagare?

Alla besvarade frågor (94634)