FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt31/07/2020

Fördelning av arv

Hej.

Följande konstellation råder:

Tre syskon har samma biologiska mamma. Två av syskonen har samma biologiska pappa. Först dog den biologiska pappan till dem två syskonen. Sen dog den biologiska mamman.

Inget testamente finns. Hur fördelas arvet mellan syskonen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är ärvdabalken (ÄB) (1958:637) som reglerar frågor gällande arv.

Jag tolkar din fråga som att mamman och den biologiska pappan till två av barnen var gifta när pappan avled. Det innebär att det tredje syskonet är ett särkullbarn. Det innebär att barnen med gemensamma föräldrar inte ärver sin far när han dör utan att den efterlevande maken som i detta fallet är modern ärver allt (ÄB 3 kap. 1 §). Modern ärver dock med fri förfoganderätt, vilket innebär att man inte får testamentera eller ge bort arvet. Barnen har dock rätt till efterarv, vilket innebär att när modern i detta fall dör så har de först rätt att få arvet efter deras far. Efterarvets storlek ska beräknas redan när den första maken har avlidit. För att beräkna efterarvets storlek så räknar man ut en kvotdel som motsvarar den avlidnes egendom jämfört med båda makarnas sammanlagda egendom.

Jag använder mig av ett exempel för att förklara situationen bättre:
Pappan i det här fallet har egendom vars värde är 300 000 kr och mamman har egendom vars värde är 300 000 kr. Det innebär att värdet av deras sammanlagda egendom är 600 000 kr. För att räkna ut barnens kvotdel så blir det alltså 300 000/ 600 000, vilket är 50 %. Det innebär att när mamman i detta fall avlider så ska de två syskonen först ha rätt till 50% av mammans egendom före den resterande egendomen kan fördelas. 50% av 600 000 kr är 300 000 kr, vilket innebär det att det finns 300 000 kr kvar som sedan ska fördelas mellan alla syskonen. I detta fall är alla tre syskonen bröstarvingar och eftersom det inte finns något testamente så har alla rätt till lika andel av arvet. Detta resulterar i att alla tre får 300 000 kr/ 3 = 100 000 kr. Särkullbarnet kommer alltså att ärva mindre än de resterande syskonen i detta scenariot, då särkullbarnet ärver endast sin mor medan de två andra ärver både sin far och mor.


Sammanfattning:

Ett efterarv blir i detta scenario aktuellt endast om makarna har gemensamma barn. I detta fall så ärver två av syskonen både sin far och mor medan särkullbarnet ärver endast sin mor.Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Lawline RådgivareRådgivare