Förbud mot dubbelbestraffning

2018-10-31 i Påföljder
FRÅGA
Jag ska göra ett gymnasiearbete och skulle gärna vilja lära mig lite om dubbelbetraffning. Är detta lagligt eller inte i Sverige. Om det är okej vilka situationer är detta acceptabelt. När förbjöds dubbelbetraffning?
SVAR

Det föreligger förbud mot dubbelbestraffning i Sverige. Detta framgår av rättsprincipen ne bis in idem som betyder "icke samma sak två gånger". Dessutom föreskrivs ett förbud om dubbelbestraffning i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR), i det sjunde tilläggsprotokollet artikel 4. Enligt 2 kap. 19 § Regeringsformen får inte svensk lag strida mot bestämmelserna i EKMR, vilket då alltså även innefattar förbudet mot dubbelbestraffning. Sverige ratificerade EKMR år 1952, vilket innebar att Sverige förpliktade sig att följa konventionen.

Med vänlig hälsning,

Jennifer Jalaho
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (883)
2018-10-31 Förbud mot dubbelbestraffning
2018-10-31 Villkorlig dom och dålig ekonomi
2018-10-30 Skriva under på heder och samvete, brott, preskriptionstid
2018-10-27 Kommer en tidigare dom hindra mig från att få visum till USA?

Alla besvarade frågor (61852)