FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder31/10/2018

Förbud mot dubbelbestraffning

Jag ska göra ett gymnasiearbete och skulle gärna vilja lära mig lite om dubbelbetraffning. Är detta lagligt eller inte i Sverige. Om det är okej vilka situationer är detta acceptabelt. När förbjöds dubbelbetraffning?

Lawline svarar

Det föreligger förbud mot dubbelbestraffning i Sverige. Detta framgår av rättsprincipen ne bis in idem som betyder "icke samma sak två gånger". Dessutom föreskrivs ett förbud om dubbelbestraffning i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR), i det sjunde tilläggsprotokollet artikel 4. Enligt 2 kap. 19 § Regeringsformen får inte svensk lag strida mot bestämmelserna i EKMR, vilket då alltså även innefattar förbudet mot dubbelbestraffning. Sverige ratificerade EKMR år 1952, vilket innebar att Sverige förpliktade sig att följa konventionen.


Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”