Förbjudet att tala sitt modersmål på arbetsplats?

2019-04-30 i Trakasserier
FRÅGA
Hej!Min arbetsgivare påstår att man inte får tala ett annat språk än svenska med mina jobbkollegor som också delar samma modersmål som mig. Stämmer detta? Jag talade mitt modersmål under min rast och min arbetskollega påstod att så länge det är på arbetsplatsen så är det ej tillåtet. Vilka lagar gäller?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar utgår jag ifrån tre lagrum i diskrimineringslagen (2008:567):

Indirekt diskriminering: när någon missgynnas genom tillämpning av en regel som framstår som neutral men som kan komma att särskilt missgynna personer med viss etniskt tillhörighet (1 kap. 4 § 2 DL). Det kan göras ett undantag från denna regel om det finns ett berättigat syfte och att de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, kön, religion m.m. (1 kap. 4 § 4 DL). Förbud mot diskriminering: det är förbjudet för arbetsgivare att diskriminera sina arbetstagare (2 kap. 1 § 1 DL).

I detta fall gäller det en regel som säger att en inte får tala ett annat språk en svenska på arbetsplatsen. Regeln kan verka neutral, eftersom alla tvingas prata svenska, men det kan påverka människor med en annan etnisk tillhörighet än svensk mer negativt. Denna regel utgör indirekt diskriminering och det är förbjudet, om det inte finns ett berättigat syfte som kan göra det tillåtet. För att avgöra om det är ett berättigat syfte, enligt diskrimineringslagens mening, kan man jämföra med vad som bedömts i tidigare fall:

Det finns ett likartat fall från 2016 som Diskrimineringsombudsmannen (DO) beslutade om (ärende ANM 2016/525, handling 27). Fallet berörde arbetstagare på ett kök i Göteborgs Stad som talat sitt hemspråk under en rast. Arbetstagarna påstod att de blivit tillsagda av köksmästaren på arbetsplatsen att inte tala sitt hemspråk på arbetsplatsen. Inför DO uppgav dock Göteborgs Stad att det inte är förbjudet att prata sitt hemspråk på arbetsplatsen i kommunen, men att det har en allmän policy om att medarbetare ska uppmuntras att använda svenska för allas trevnad och för en inkluderande miljö för alla, samt för att det inte ska uppstå missuppfattningar mellan medarbetare och chefer.

DO bedömde att Göteborgs Stad inte har förbjudit sina medarbetare att prata sitt hemspråk, men att kommunen uppmuntrar och uppmanar medarbetare att tala svenska. DO bedömde att kommunens policy framstår som neutral, men "särskilt kan missgynna personer med viss etnisk tillhörighet som inte har svenska som modersmål." Men DO ansåg att eftersom kommunen hade denna policy för att främja en god och inkluderande arbetsmiljö, så ansågs det vara ett berättigat syfte och som utformats på ett sätt som är nödvändigt och lämpligt för att uppnå detta syfte. DO underströk dock att det kan leda till trakasserier mot personer med viss etnisk tillhörighet om policyn upprätthålls på ett sätt som gör att medarbetare med viss etnisk tillhörighet, som inte har svenska som modersmål, upplever som kränkande. Du kan läsa mer om DO:s beslut här.

Så om du upplever att det på din arbetsplats är förbjudet att tala ditt modersmål, och att det handlar om mer än att bara "uppmuntra" till att prata svenska för ett berättigat syfte, då innebär det att du blivit utsatt för indirekt diskriminering (1 kap. 4 § 2 DL), och din arbetsgivare bryter mot förbudet mot diskriminering (2 kap. 1 § 1 DL) och förbudet mot trakasserier (1 kap. 4 § 4 DL). Det är alltså inte rimligt av din arbetsgivare att förbjuda dig från att prata ditt modersmål. Mitt råd är att du vänder dig till en ideell antidiskrimineringsbyrå nära dig som kan hjälpa dig vidare med din situation och ev. upprättelse med din arbetsgivare.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Makda Tesfamariam
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trakasserier (66)
2020-03-24 Provocerad Uppsägning
2020-03-09 Eventuell diskriminering vid arbetsintervju.
2020-02-28 Trakasserande uttalanden från en arbetstagare
2020-01-25 Diskriminering av arbetsgivare

Alla besvarade frågor (80676)