FrågaFAMILJERÄTTFaderskap04/12/2018

Föräldraskap för kvinnligt par vid insemination

Hej.

Jag har en fråga angående lagändringen som träder i kraft 2019-01-01 gällande insemination för 2 kvinnor. Om man gjort inseminationen i utlandet och valt en öppen donator, så kan man få fastställa ett föräldraskap istället för att en faderskapsutredning ska läggas ner, och sen att partnern måste adoptera.

Men gäller lagändringen från det att barnet föds, eller när man gjort inseminationen och blivit gravid?

Om barnet t.ex skulle vara beräknat till den 31/1 har ju kvinnan blivit gravid innan lagändringen träder i kraft.

Tack för förhand!

Med vänlig hälsning

J

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nya regler i Föräldrabalken

Precis som du skriver så kommer ett antal nya bestämmelser i Föräldrabalkens (FB) reglering kring föräldraskap (1-3 kap) att träda i kraft vid årsskiftet. En av dessa bestämmelser tillämpas då en kvinna i ett samkönat par genomför insemination eller befruktning utanför kroppen, med samtycke av sin kvinnliga make, sambo eller registrerade partner. Har ett sådant samtycke lämnats av den andra kvinnan (inte kvinnan som ska bära barnet), så är hon att anse som barnets förälder. Ett sådant föräldraskap fastställs genom bekräftelse eller dom. Det som är nytt i denna regel är att den nu är tillämplig även då inseminationen har genomförts utomlands, under förutsättning att det skedde vid en behörig inrättning, samt att barnet har rätt att få ta del av uppgifter om spermadonatorn (1 kap. 9 § FB).

Tolkning utav övergångsbestämmelserna

Dessvärre så framgår inga övergångsbestämmelser för denna regel. Jag får därför istället göra en tolkning av hur det troligtvis är tänkt att övergången av reglerna ska förstås.

Jag börjar med att ge exempel på förändringar som görs i andra bestämmelser som gäller för olikkönade par i föräldrabalken (tidigare 1 kap. 6 § och 1 kap. 8 §). I dessa regler har man i samband med den nya lagen lagt in begränsningar av situationer då mannen är att anse som barnets fader. Lagändringen innebär alltså en begränsning. Dessa regler gäller då befruktning skett innan årsskiftet.

Om vi istället tittar på regeln vi talar om nu, 1 kap. 9 §, som tillämpas på två kvinnor, så har man snarare gjort en utökning av bestämmelsen. Formuleringen är egentligen densamma om man jämför med den tidigare föräldrabalken, och den enda skillnaden är att man har lagt till stycket om att man numera kan tillämpa denna regel även då inseminationen har genomförts utomlands. Här talar vi alltså om en utökning, istället för en begränsning.

Om vi gör en s.k. motsatsvis tolkning utifrån de ovan nämnda bestämmelserna, och ser till regelns ordalydelse, så tolkar jag att nya 1 kap. 9 § är tillämplig på alla samkönade par som föder efter nyår. Med andra ord påstår jag att om en kvinna föder barn 31/1-2019, så har hon rätt att hävda att de nya reglerna i föräldrabalken ska tillämpas vid en föräldraskapsutredning.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Är det något mer du funderar på så får du gärna kommentera här nedan, så svarar jag så snart jag kan.

Önskar en fin kväll!

Vänliga hälsningar,

David EkenbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000