FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt23/07/2016

Föräldrars upplysningsskyldighet

Mitt ex vill punktmarkera mig och våra gemensamma barn. Vill alltid veta vart jag är och vem barnen träffar och är med. Hon kräver att få veta. Min fråga är. Har jag en skyldighet att berätta vid delad vårdnad exakt vem barnen är med (även min familj) samt måste jag berätta för mitt ex var jag är någonstans om jag bara reser i Sverige på mina dagar?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om vårdnad, boende och umgänge finns främst reglerat i Föräldrabalken (FB) 6 kap, se här.

Vårdnad och barnets bästa
Då du och ditt ex har vårdnaden om barnen ansvarar ni båda för barnens personliga förhållanden och ska se till att barnens behov blir tillgodosedda, FB 6:2 st. 2. Något som är viktigt att tänka på är att dina barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran vilket följer av FB 6:1. I frågor som rör beslut om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande där man bl.a. ska ta hänsyn till barnens behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, FB 6:2 a st. 1.

Föräldrars upplysningsskyldighet
Som förälder har du och ditt ex även ett gemensamt ansvar för att barnens behov av umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses, FB 6:15 st. 2. Då barnen står under vårdnad av er båda och om de ska umgås med en förälder som de inte bor tillsammans med, ska den andre föräldern lämna sådana upplysningar om barnet som kan främja umgänget, om inte särskilda skäl talar mot det, FB 6:15 st. 4. Här saknar jag omständigheter för att kunna utreda om en upplysningsskyldighet föreligger eller inte för din del. Däremot kan du som utgångsläge meddela ditt ex om barnets hälso- och sjukdomstillstånd, skolgång, kamratrelationer, mobbningsproblem och fritidsintressen beroende på hur mycket ditt ex träffar barnen. Det finns ingen direkt sanktion kopplad till underlåtelse att upplysa ditt ex om barnen.

Vårdnadens utövande
Då ni båda är vårdnadshavare har ni båda rätt att besluta i frågor som rör barnen. Ni ska även i takt med barnens stigande ålder och utveckling ta hänsyn till barnens synpunkter och önskemål, FB 6:11 och 6:13 st.1. Däremot om ditt ex är frånvarande, sjuk eller av annan anledning förhindrad att ta beslut för barnens räkning kan den andre vårdnadshavaren, det vill säga du, bestämma. Däremot får du som vårdnadshavare inte själv fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, FB 6:13 st.2. Detta förutsatt att barnets bästa inte uppenbarligen kräver det. Ska du åka på en resa en längre tid där du tar med dig barnen bör ditt ex få reda på det, däremot är det inget krav att du måste uppge vart du befinner dig hela tiden utan endast då det är av ingripande betydelse för barnets framtid eller då ditt ex är förhindrad att ta ett beslut.

Eftersom att ni båda är barnets vårdnadshavare är det viktigt att ni kommunicerar med varandra angående ingripande beslut som rör barnets framtid för att undvika eventuella konflikter. Viktigt är att ni utgår från barnets behov och barnets rätt till en god kontakt med båda sina föräldrar.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma FurwedRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000