FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt16/05/2017

Föräldrars gemensamma beslutsrätt

Hej behövs särskilt intyg från den ena vårdnadshavaren om man har gemensam vårdnad, och den ena parten (vi är separerade) reser utomlands, i det här fallet Ecuador? Vad gäller om pappan är ecuadoriansk medborgare och bor i Sverige, och mamman är svensk medborgare.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till medborgarskapet så antar jag att pappan antingen har dubbla medborgarskap eller har uppehållsrätt i Sverige. För övrigt har det i så fall inte särskilt stor betydelse för frågan om vårdnaden och besluten som tas om barnet i övrigt.

Föräldrar med gemensamt vårdnadsansvar ska tillsammans besluta i frågor som rör barnet (se 6 kap 13 § FB). Det betyder inte att båda vårdnadshavarna måste delta i alla beslut. Beslut som tas i vardagen, tex angående mat, sovtider, kläder och hur barnet ska tillbringa sin fritid, kan bestämmas ensam av den föräldern som då för tillfället har uppsikt över barnet.

När det kommer till "större" beslut som ska tas angående barnet, så ska besluten fattas gemensamt. Detta brukar vara beslut av mer ingripande betydelse, här brukar beslut om skola och boende tas upp som exempel. Just när det gäller resor till utlandet så skulle ett gemensamt beslut behöva tas om det exempelvis drabbar barnets skolgång eller i övrigt kan anses vara olägligt. Dock är det svårt att avgöra vad som ligger inom ramen för det gemensamma beslutfattandet när det just kommer till resor. En liten helgresa behöver inget gemensamt beslut, medan en större resa som denna bör fattas gemensamt. Det krävs i alla fall inget särskilt intyg från den ena föräldern till den andra. (finns inget i lagen som begär detta)

Någon rättslig påföljd drabbar inte en förälder som driver igenom sin vilja i strid mot den andres. En vårdnadshavare som inte har deltagit i ett beslut har alltså inte någon möjlighet att påtala ett överskridande av den gemensamma beslutsrätten, utan är hänvisad till att väcka talan om ändring i vårdnadsansvaret i så fall.

Hoppas det gav svar på din fråga

Med vänliga hälsningar

Gustav PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000