Föräldrars gemensamma beslutsrätt

2017-05-16 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej behövs särskilt intyg från den ena vårdnadshavaren om man har gemensam vårdnad, och den ena parten (vi är separerade) reser utomlands, i det här fallet Ecuador? Vad gäller om pappan är ecuadoriansk medborgare och bor i Sverige, och mamman är svensk medborgare.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till medborgarskapet så antar jag att pappan antingen har dubbla medborgarskap eller har uppehållsrätt i Sverige. För övrigt har det i så fall inte särskilt stor betydelse för frågan om vårdnaden och besluten som tas om barnet i övrigt.

Föräldrar med gemensamt vårdnadsansvar ska tillsammans besluta i frågor som rör barnet (se 6 kap 13 § FB). Det betyder inte att båda vårdnadshavarna måste delta i alla beslut. Beslut som tas i vardagen, tex angående mat, sovtider, kläder och hur barnet ska tillbringa sin fritid, kan bestämmas ensam av den föräldern som då för tillfället har uppsikt över barnet.

När det kommer till "större" beslut som ska tas angående barnet, så ska besluten fattas gemensamt. Detta brukar vara beslut av mer ingripande betydelse, här brukar beslut om skola och boende tas upp som exempel. Just när det gäller resor till utlandet så skulle ett gemensamt beslut behöva tas om det exempelvis drabbar barnets skolgång eller i övrigt kan anses vara olägligt. Dock är det svårt att avgöra vad som ligger inom ramen för det gemensamma beslutfattandet när det just kommer till resor. En liten helgresa behöver inget gemensamt beslut, medan en större resa som denna bör fattas gemensamt. Det krävs i alla fall inget särskilt intyg från den ena föräldern till den andra. (finns inget i lagen som begär detta)

Någon rättslig påföljd drabbar inte en förälder som driver igenom sin vilja i strid mot den andres. En vårdnadshavare som inte har deltagit i ett beslut har alltså inte någon möjlighet att påtala ett överskridande av den gemensamma beslutsrätten, utan är hänvisad till att väcka talan om ändring i vårdnadsansvaret i så fall.

Hoppas det gav svar på din fråga

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3650)
2021-09-18 Samtycke krävs om make vill sälja sommarstuga
2021-09-11 Inneboende eller sambo
2021-08-31 Avsäga släktskap
2021-08-30 Om sambo ej vill lämna fastigheten

Alla besvarade frågor (95746)