FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt23/06/2019

Föräldrars förvaltning av barns tillgångar

Om vi under äktenskapet köpt en bil med hjälp av försäkringspengar som betalats ut till vår gemensamma son från hans barnförsäkring pga hans neuropsykiatriska diagnoser. Räknas då bilen som sonens egendom då det var hans pengar som betalade bilen? Även om inte han står som registrerad ägare av bilen.

Både mitt och min exmakes namn står på kvittot.

Så ska bilen räknas som sonens egendom eller som vår gemensamma och därmed ingå i bodelningen??

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst vill jag redogöra för föräldrars förvaltning av sina barns tillgångar, sen ska jag besvara din fråga om bodelning.

Föräldrabalken (FB) reglerar frågor kring förmyndarskap. I Sverige är huvudregeln så kallad fri förvaltning, vilket innebär att förmyndarna till barnet, oftast föräldrarna, får förvalta över barnets pengar fritt utan att det kontrolleras (13 kap. 1 § FB). Vad som här är viktigt är dock att pengarna ska förvaltas utifrån vad som är bäst för barnet (12 kap. 3 § FB). Med detta menas bland annat att pengarna ska användas för uppehälle, utbildning eller annan nytta för barnet. Tillgångar som inte är direkt nödvändiga till dessa ändamål ska sparas på ett tryggt ställe som ger skälig avkastning (12 kap. 4 § FB).

I ert fall, att ni köpt en bil för pengarna, kan det bli svårt att rättfärdiga att det var för barnets bästa. Det har framkommit att föräldrar får köpa saker till sig själva om de utgör binytta, vari själva huvudnyttan tillfaller barnet. Ett bilköp skulle antagligen lätt kunna rättfärdigas om er son blev rullstolsburen vilket eventuellt kräver en större och mer rullstolsanpassad bil. Då ert barns ersättning rör neuropsykiatrisk diagnos är bilköpet inte lika självklart berättigat.

I de fall då förmyndaren inte tillvaratagit barnets intresse kan hen bli skadeståndsskyldig för den skada som orsakats barnet. Detta gäller såvida skadan uppkommit på grund av förmyndarens vårdslöshet eller genom uppsåt (12 kap. 14 § FB).

Beträffande er bil, står ni som ägare på den då ni köpt den. Den skulle således utgöra giftorättsgods, då den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). I bodelningen ska allt giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § Äktenskapsbalken).

Sammanfattningsvis skulle jag säga att bilen bör ingå i en eventuell bodelning. Vad som kvarstår är dock att ett bilköp på grunderna som gjorts skulle kunna föranleda skadeståndsansvar gentemot er son. Hur som helst kan ett bilköp berättigas på de grunder jag skrivit om ovan, men det lämnar jag till er då jag saknar helhetsbilden.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Carl JanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000