Föräldrars bestämmanderätt

2016-09-28 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Min man vill sätta in min dotter på förskola tidigare än vi bestämt och jag håller inte med. Kan han göra detta utan mitt samtycke?
SVAR

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är föräldrarna som gemensamt bestämmer var och när barn ska gå i förskola. Ju betydelsefullare ett avgörande är, desto viktigare är det att båda vårdnadshavarna tar del i beslutet. Enighet verkar råda om att valet av skolform och förskola för barnets räkning måste göras av vårdnadshavarna gemensamt, Ingen kan fatta beslutet var för sig. Det är självklart en problematisk sits du befinner dig i då.I knepiga situationer kan man göra så att den gemensamma vårdnaden upplöses och domstolen avgör vem av föräldrarna som skall vara vårdnadshavare med full bestämmanderätt. Svaret på din fråga blir att han inte kan

bestämma att dottern ska börja tidigare. Ni måste komma överens om när hon ska börja på förskola.

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?